Můžete se podívat na pražský koncert ke Dni studentstva, 16. listopadu 2019

Koncert pro Občanské fórum, uprostřed Václav Havel a dirigent Václav Neumann
Koncert pro Občanské fórum. Na programu byla Beethovenova Devátá symfonie s Ódou na radost. Uprostřed Václav Havel a dirigent Václav Neumann, foto: Karel Hruša

Kromě zmíněného Joachima Gaucka přednesl svůj projev k 30. výročí sametové revoluce také bývalý premiér a první předseda Senátu Petr Pithart. Večerem provázel ředitel České filharmonie David Mareček a zazněla mimo jiné Meditace na staročeský chorál Sv. Václave op. 35a Josefa Suka a 3. a 4. věta Beethovenovy Symfonie č. 5 c moll op. 67 „Osudová“.

Česká filharmonie upomíná na revoluční dění před třiceti lety také výstavou  Pozvedáme svůj hlas… Česká filharmonie v revoluci 1989. Expozice ukazuje zapojení prvního českého orchestru do veřejných událostí od ledna 1989 až do června 1990. Postavena je na dobových fotografiích, textových pramenech, ale i na cenných amatérských videozáběrech. Výstava je k vidění ve foyer Rudolfina do 6. ledna 2020. Ve fotogalerii připojujeme několik snímků z přelomových týdnů před třiceti lety. 

Koncert pro Občanské fórum. Uprostřed violista Jaroslav Pondělíček, tehdejší i současný člen orchestru. Koncert pro Občanské fórum. Smetanova síň Obecního domu dne 14. prosince 1989. Členové České filharmonie. Uprostřed violista Jaroslav Pondělíček, tehdejší i současný člen orchestru, foto: Karel Hruša

O roli České filharmonie v roce 1989 si můžete přečíst také v Magazínu České filharmonie.

Související