Souhlas s odběrem newsletterů

Uděluji tímto souhlas České televizi, IČO: 00027383, se sídlem Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4, zřízené zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Česká televize“), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovávala automatizovaně i manuálně za účelem zasílání Newsletteru a mimořádně také informací o novinkách na webu ČTart.cz a programu ČT art tyto mé osobní údaje:

  • E-mail

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné. Zpracování osobních údajů je prováděno Českou televizí, a to v souladu se Zásadami zpracování osobních údaje zveřejněnými na www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr. Jsem informován o tom, že mám za podmínek stanovených GDPR mimo jiné tato práva:

  • odvolat kdykoliv tento souhlas
  • požadovat po České televizi informaci, jaké konkrétní osobní údaje o mně zpracovává
  • požadovat po České televizi jakékoli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, zejména o tom, kdo a za jakých podmínek má k osobním údajům přístup a jak jsou osobní údaje zabezpečeny proti zneužití
  • vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se kdykoliv obrátit na Českou televizi a s případnou stížností i na Úřad pro ochranu osobních údajů IČ: 70837627, sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, PSČ 170 00