Záznam: Zahajovací koncert 62. ročníku Smetanovy Litomyšle

zámek Litomyšl
Podívejte se na stream zahajovacího koncertu Smetanovy Litomyšle. Začne ve 20:00, zdroj: Smetanova Litomyšl

Smetanova Litomyšl, která se tradičně koná přibližně od poloviny června do začátku července, byla samozřejmě nucena reagovat na současnou pandemii koronaviru. Pořadatelé se rozhodli akci uspořádat ve zkráceném termínu od 2. do 12. července, a to převážně formou komorních koncertů. Ty se konají v prostředí Státního zámku Litomyšl (na nádvoří zámku však letos není instalováno jeviště ani tribuna), v místních chrámech a také ve Smetanově domě.

Program zahajovacího koncertu byl koncipován jako pocta místnímu rodákovi Bedřichu Smetanovi. Rozdělen byl do tří částí – Opera, Klavír a Smyčce. V operní části zazněla árie a dueta z oper Libuše, Hubička, Dalibor a Prodaná nevěsta v podání Kateřiny Kněžíkové, Pavla Černocha a Adama Plachetky. Klavírní části se zhostil Ivo Kahánek a Jan Simon, kteří zahráli symfonické básně Vltava a Z českých luhů a hájů v úpravě pro čtyřruční hru. Závěrečný Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života“ přednesl Pavel Haas Quartet.

Související