ZÁZNAM: Pomáháme s Pražským jarem a Českou filharmonií

Dirigující Tomáš Netopil
Tomáš Netopil během Pražského jara 2018. Podívejte se, jaký výkon podal 23. května 2020 v Rudolfinu, foto: Petra Hajská

Českou filharmonii řídil její hlavní hostující dirigent Tomáš Netopil, vokálních partů se zhostili Kateřina Kněžíková, Simona Šaturová, Jan Martiník a Adam Plachetka. Večerem provázel Ondřej Havelka.

Program večera byl koncipován jako průřez dvěma nejpopulárnějšími operami Wolfganga Amadea Mozarta na italská libreta Lorenza da Ponteho, a to Figarovou svatbou a Donem Giovannim. „Mozartova hudba je pro mne nevysychajícím zdrojem života a pozitivní energie. Obzvlášť jeho operní dílo je klenotem, který nás v této nelehké době může příjemně potěšit a přinést aspoň trochu radosti i naděje do naší společnosti,“ uvedl dirigent Tomáš Netopil, který působí jako hudební ředitel operního divadla Aalto-Musiktheater v Essenu a rovněž Essenské filharmonie.

Kromě zmíněných operních partů zazněla pomalá věta z Mozartova Koncertu pro flétnu a harfu v podání první flétnistky orchestru Andrey Rysové a harfistky Jany Bouškové a závěrečná věta Mozartovy poslední symfonie „Jupiter“.

Během koncertu bylo možné přispívat do veřejné sbírky SOS Česko, kterou vypsala organizace Člověk v tísni ve snaze řešit dopady opatření zavedených proti šíření koronaviru. „Pomáháme ve vzdělávání dětem a rodičům, kteří by se měli učit online, ale online nejsou; naše dluhové, finanční a sociální poradenství řeší případy lidí, kteří nedosáhnou na deklarované podpory, nebo jsou v nesnázích, neví, neumí. V případech, kde není, jak jinak pomoci, vydáváme potravinové balíčky. Předpokládáme, že pro ty nejpostiženější bude podobné podpory a pomoci v nějaké míře potřeba ještě půl roku až rok, možná i déle,” řekl o sbírce Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni.

Související