Muzikolog David Eben: Můj vztah ke knihám je předurčen zkušeností s rukopisy

David Eben
Jak vypadá knihovna muzikologa a hudebníka Davida Ebena?

David Eben (* 1965) je hudebník, muzikolog a zakladatel a umělecký vedoucí souboru Schola Gregoriana Pragensis. Po absolutoriu oboru  klarinet na Pražské konzervatoři roku 1986 začal studovat hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zde se již od druhého ročníku zaměřil na středověkou hudbu, zejména na gregoriánský chorál. V roce 1991 absolvoval obor dirigování gregoriánského sboru na pařížské konzervatoři (Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris) a v následujícím roce působil jako dirigent souboru Choeur grégorien de Paris.

Od roku 1993 působí v Ústavu hudební vědy na Karlově univerzitě, kde přednáší témata spojená s gregoriánským chorálem a liturgií (neumová a chorální notace, úvod do studia gregoriánského chorálu, seminář středověké monodie apod.). V září roku 2008 se stal profesorem gregoriánského chorálu na univerzitě v Lucernu. Pravidelně vede letní kurzy teorie a praxe gregoriánského chorálu ve Francii a ve Švýcarsku. Spolupracuje dlouhodobě s Českým rozhlasem na tvorbě pořadů o gregoriánském chorálu (Historie tónu, cyklus Liturgický rok v gregoriánském chorálu).

Vedle středověké duchovní hudby se věnuje také dalším hudebním žánrům. Společně se svými dvěma bratry Petrem a Markem působí ve skupině Bratři Ebenové.

Související