Baptiste Charneux

poster

Narodil se roku 1991. V roce 2016 ukončil studia na Národní akademii pro výtvarné umění v Caen. Účastnil se rezidenčních programů v Praze (2017) a v nadaci Moly-Sabata ve Francii (2018). Jeho život a tvorba jsou nyní rozevřeny mezi Francii a Českou republiku. Spolupracuje s pražským uměleckým spolkem Bubahof, který pořádá rezidence pro francouzské a české umělce. Samostatně vystavoval vloni v Centru pro současné umění FUTURA (Praha) a v La Serra (Saint-Étienne). Hlavním materiálem je pro Charneuxe keramika, začal s ní pracovat přibližně před deseti lety.

Facades and their Beasts (výstava v pražské Galerii Futura, 2018)

Joël Riff: „Výstava je výsledkem pilotního projektu ‚keramické‘ rezidence, která ve spolupráci s Evou Pelechovou proběhla na podzim 2017. Charneux vystavuje sérii pastelových keramických objektů, abstrahovaných z architektury. Asociované tvarosloví je však formálně i materiálně narušeno, a implementováno do ocelových struktur připomínajících jakási lešení. I jejich povrchová úprava je však vizuálním posunem vedoucím k podobné nejasnosti, rozpadání připisované identity.“

Foto: archiv umělce & Céline Duval

Études N°2 (2016)

Pokus vybudovat jak teoretický, tak empirický, „praktický“ prostor umožňující setkání především dvou materiálů: břidlice a keramiky vytěžené z útesů ve Villers-sur-Mer v Normandii. Dialog mezi oběma materiály je instinktivně rozšířen tak, aby umožnil „účast“ i některým dalším látkám, jim podobným, anebo naopak kontrastním. Divák se může procházet krajinou jak uzavřených, tak otevřených forem.

Foto: Michèle Gottstein & Justine Viard

Corps des Chals (výstava v La Serre ve francouzském Saint-Etienne, 2018)

Expozice byla tvořena kameninovými a smaltovanými artefakty, lany a stavebními cihlami. Autor ke způsobu svých instalací (v rozhovoru pro Artalk) „Nejde mi o vystavení autonomních objektů, které se ocitnou na piedestalu, ale hraji si s celým prostředím a se systémem, který udržuje jednotlivá díla pohromadě. Má práce je primárně určitou kompozicí, podstatnou roli má tedy i samotné místo, ve kterém vystavuji. Každé dílo souvisí s konkrétním místem, což mi umožňuje různě variovat formy, které používám.“

Foto: archiv umělce

Overflows (společná prezentace s Benjaminem Tejero v pražském prostoru Urx Underground, 2018)

Exponáty Baptisteho Charneuxa byly tvořeny z černé kameniny, z pigmentů, kabelů, pěny a kovových konstrukcí. Autor  v rozhovoru pro Artalk: „To nebyla úplně klasická výstava. Jsem totiž součástí kolektivu Bubahof, který pořádá různé akce na neobvyklých místech. Může to být třeba les nebo dvorek mezi domy. Tenkrát jsme se rozhodli, že připravíme něco do podzemního sklepa v ulici Urxova. Poté, co jsme místo uklidili, jsme tam uspořádali dvoudenní akci, pro kterou jsem vytvořil společnou instalaci s umělcem Benjaminem Tejero.“

Foto: Céline Duval

Poslední profily