Beast of the East

poster
Beast of The East, foto: Artzóna

Seznámily se na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM), v ateliéru Liběny Rochové. Na UMPRUM se často zabývaly folklorem, hledáním identity, pojetím ženskosti. Říkají, že k formě vždy přistupují sochařsky, což znamená, že pracují s  objemy, s řasením a v neposlední řadě s recyklací, kdy nalezené kusy oděvu nebo jejich technické součásti komponují formou koláže do nových celků.  Pod značkou Beast of the East se věnují jak zakázkové ateliérové tvorbě, tak tvorbě malosériových kolekcí, na něž navazují minisérie spodního prádla.

ALENA JAKUBOVÁ (*1992). Vystudovala brněnskou Střední školu umění a designu. Následovalo bakalářské studium v Ateliéru designu oděvu a obuvi pod vedením Liběny Rochové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Věnuje se pedagogické činnosti. V rámci iniciativy Kreativní partnerství vytváří výtvarné projekty pro děti v Chánově u Mostu.

KATEŘINA PLAMITZEROVÁ (*1989). Vystudovala Střední průmyslovou školu oděvní v Praze, následovalo v Ateliéru designu oděvu a obuvi pod vedením Liběny Rochové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, v roce 2012 Kateřina pobývala na studijní stáži na Královské akademii umění v holandském Haagu. Ve skupině Czechia spolupracuje s fotografkou Michaelou Karáskovou a s krajinářskou architektkou Lucií Králíkovou na mapování jednotlivých oblastí Česka, k nimž následně vytvářejí průvodce i nový kroj.

Hudba ve videu: Never Sol

Kolekce Demo

Kateřina Plamitzerová a Alena Jakubová ji pod společným pseudonymem Beast of the East představily (spolu se šperky Markéty Kratochvílové) v září 2017 na přehlídce v rámci pražské akce We’re Next.

Kolekce Ghiro

Autorky ji charakterizují takto: „V kolekci  Ghiro hledáme hrdinku, ústřední charakter identity naší značky. Vracíme se proto do devadesátých let, ke stěžejnímu televiznímu opusu našeho dětství - princezně Fantaghiro.  Tato česko-italská koprodukce, s kolísavou úrovní scénáře a hereckých výkonů, ale také s velkorysou výpravou, ukazuje překvapivě dobře archetypální příběh o hledání vlastní cesty a rovnováhy.“

Alena Jakubová: Bakalářská práce – Luja

Autorka ve své bakalářské práci, jejímž tématem je romská kultura, píše mimo jiné: „Název kolekce vyplynul přirozenou náhodou. Během rešerší jsem na­razila na text o romském jazyce, který se věnoval pojmenování dnů v týdnu, tedy pojetí času. Vztahy konkrétních dní a planetárních objektů, vycházejících z klasické astrologie a magie: luja (pondělí) s Lunou, marci (úterý) s Marsem, pátek zasvěcený Venuši. Zajímavá je též středa ‚Merkurův den‘ – zasvěcený Merkurovi, který je podle římské mytologie patronem cestování, cest, obcho­dů a podnikání, bohem pocestných a zlodějů. Vlachike Roma nazývají středu tetráďi- te traden, trado je olašsky cestovat, kočovat. Slovo luja existuje také ve finštině, kde označuje zvuk a rychlost a odka­zuje na spoustu synonym, což mě v mé oblibě slova luja jen utvrdilo. Luja je pro mne metaforou. Zastupuje touhu po uléhání s měsícem, zá­roveň ztělesňuje končící epochu a vstup do nové fáze.“

Alenu Jakubovou vedla k takové bakalářské práci zkušenost z dlouhodobého pobytu v brněnském romském ghettu zvaném Cejl.

Kateřina Plamitzerová: Diplomová práce – Nihon/Lobendau

Autorka svoji diplomovou práci (respektive její textovou část), kterou obhájila na pražské UMPRUM, začíná těmito větami: „Ačkoliv je zvykem, že student si vybere téma své závěrečné práce sám, rozhodla jsem se připojit k letošnímu zadání pro celý ateliér a tím je Japonsko – Klidná síla. Japonsko pro mne jako inspirační zdroj funguje již delší dobu. Co se samotného oděvu týká, japonské designéry preferuji nejvíce. Důležitou roli v uchopení tématu hraje i jeho načasování. Jsem ráda, že příležitost zabývat se Japonskem v diplomové práci přišla právě v tuto chvíli, v době mého přestěhování z města do odlehlé vesnice - Lobendavy Severní, situované v oblasti bývalých Sudet na nejsevernějším česko-německém pomezí, což se stalo zásadní skutečností formující výslednou podobu mé kolekce. Diplomovou práci jsem pojmenovala Nihon/Lobendau – tj. Japonsko a Lobendava. Obě místa však nechávám v původním, tedy japonském a německém pojmenování. Líbí se mi jako zvuk, jako zapomenuté zaklínadlo…“

V roce 2016 Plamitzerová představila svoji diplomovou kolekci Nihon / Lobendau na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, a to ve spolupráci se šperkařkou Markétou Kratochvílovou. Téhož roku svoji diplomovou kolekci instalovala v Lapidáriu Národního muzea v rámci ArtHouse, Designblok 2016. Následujícího roku byla za kolekci nominována v soutěži Czech Grand Design, konkrétně v kategorii Módní designer roku.

Poslední profily