Sledujte První bilanci české literatury 2022

První bilance
Repro: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

Olga Pavlova (* 1984) je publicistka a překladatelka. Pochází z Ruska a od svých 21 let žije v Praze. Zabývá se antiutopickou a dystopickou tradicí ve světové literatuře. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2019 obhájila disertační práci Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické literatury. Přispěla do několika českých a mezinárodních odborných sborníků a publikuje v českých periodikách.

Petr A. Bílek (* 1962) je český literární teoretik a historik, profesor Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na počátku své profesní dráhy se věnoval moderní české poezii (knihy „Generace“ osamělých běžců, 1991, a Stavitelé křídel, 1991), poté se řadu let zabýval interpretací textu a naratologií (knihy Hledání jazyka interpretace: K modernímu prozaickému textu, 2003, a Naratologie: Strukturální analýza vyprávění, 2013, spolu s Tomášem Kubíčkem a Jiřím Hrabalem). V posledních letech se věnuje populární kultuře, kterou vykládá ze sémantického a naratologického hlediska (např.  Generátory národního pohnutí a další mučicí stroje, 2019). Zabývá se také metodologií literární vědy (naposled Pohyb řeči a místa nespojitosti: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě, 2021, spolu s Vladimírem Papouškem, Martinem Kaplickým a Davidem Skalickým).

Související