Nárazy těl a hudby. 420People & Please The Trees na jednom jevišti

poster
420People & Please The Trees = The Watcher, foto: Pavel Ovsík

Energická hudba Please The Trees svým atakem, smíseným s trochou melancholie, podnítila choreografa k výpovědi, do níž obtiskl své přesvědčení, že v současném světě přesyceném technologiemi je tou nejdokonalejší beztak lidské tělo. Tento názor Kuneš přetavil do proměnlivých fyzických skupenství, která se rozpadají na mikročástice v podobě čtyř žen a jednoho muže.

Pětice postupně přichází před diváky skrze závěs tvořený povlávajícími černými pásy, které ulpívají na tělech kvintetu. Hodinové představení zahajuje sólový výstup jedné z tanečnic v černých šatech – Francesca Amante stojí uprostřed jeviště a neklidně se rozhlíží kolem dokola, aby z prudkého víření přešla v běh a v náhlé pády. Odvíjí se bohatě strukturovaná škála tanečních vazeb a variací představených v dynamických obměnách. Kuneš ve spolupráci s tanečníky zdařile kombinuje zpomalené fáze s radikálními změnami, čímž vznikají potřebné kontrasty. Divoké víření doprovází pomalé klesání paží sepjatých k modlitbě, těkavé vibrace se stahují do poklidného pohybového plutí. Sóla střídají duety a skupinové variace, pozornost na sebe v symbióze strhávají jak rocková, tak fyzicky barvitá hra.

420 The Watcher: Lidské tělo zůstává i v současném světě přesyceném technologiemi tou beztak nejdokonalejší „technologií“, foto: Pavel Ovsík

Mnohým možná utkví v paměti meditativní sólo Fanny Barrouquère, jejíž stín se odráží na spuštěné šedé roletě, zakrývající v daný moment kapelu. Pozornost zaujme i duet Fanny s Filipem Staňkem, v němž respektují prostor svého partnera, jehož si jen občas připustí k tělu, a pohlcují se navzájem kroužením rukou a hlavy. Pohybové impulsy přicházejí nečekaně, překvapují agresí, zneklidňují. Nastávají ale i okamžiky klidu a úlevy. Některé taneční sekvence se ovšem opakují bez zřetelnějšího dramaturgického ukotvení, aby je pouze na moment narušil odlišný pohybový kánon a diváci znejistěli, zda již nejde o konec.

Pro The Watcher je příznačné zvláštní přítmí, které navozuje až tajuplnou atmosféru naplněnou očekáváním. Skrze prostříhané pruhy nesměle prosvítá světlo, které dokresluje moment, kdy svět se mění na obraz, v němž dominuje černá barva, narušená pouze zeleným a fialovým odstínem kostýmů. Téměř v závěru scénu zalévají prudké štychy, do nichž pronikají těla účinkujících. Ti vás zahltí energií překotně se přelévající v jejich tělech. Nechávají na vás, jak a čeho bedlivým pozorovatelem se v The Watcher sami stanete.

Autorka absolvovala magisterské a doktorandské studium na Hudební a taneční fakultě AMU. Je externí pedagožkou HAMU. Publikuje recenze a rozhovory v denním a odborném tisku (Lidové noviny, Hudební rozhledy aj.), je členkou redakce Tanečních aktualit.

420People Pro The Watcher je příznačné zvláštní přítmí, které navozuje až tajuplnou atmosféru naplněnou očekáváním. Skrze prostříhané pruhy prosvítá světlo, které dokresluje moment, kdy svět se mění na obraz, foto: Pavel Ovsík

420People – The Watcher

Choreografie: Václav Kuneš a tanečníci, dramaturgická asistence: Fabiana Mertová, hudba: Please The Trees, kostýmy: Olo Křížová, světla: Jan Mlčoch, scéna: Hynek Dřízhal. Interpreti: Francesca Maria Amante, Fanny Barrouquère, Veronika Čimborová, Simona Machovičová, Filip Staněk.

Premiéra: 11. 09. 2018 v La Fabrice, Praha.

Související