Beránek i kverulant. Deset tváří Karla Kryla v archivu ČT

Karel Kryl
Karel Kryl na Koncertě pro všechny slušný lidi, který proběhl 3. prosince 1989, foto: ČTK / Michal Doležal

Krylova stopa v televizním archivu je velmi podobná té, kterou zanechal v české (respektive československé) společnosti – koncentrovaná do období kolem okupace Československa v roce 1968 následovaného dvacetiletou odmlkou a zakončená triumfálním návratem na konci roku 1989. Kryla postihl stejný osud jako podstatnou část představitelů inteligence a uměleckých kruhů, kteří se společensky angažovali v období pražského jara a následné okupace.

Nově nastupující normalizační režim neměl zájem na tom, aby byli nadále aktivní a viditelní ve veřejném životě, a snažil se jim v tom nejrůznějšími způsoby zabránit. Část z nich se uchýlila, použijeme-li termín amerického literárního vědce Jonathana Boltona, do „stínového světa“, v němž, skryti za manuálními zaměstnáními kupříkladu v kotelnách, pokračovali ve svém bádání a přemýšlení. Další, včetně Karla Kryla, se rozhodli emigrovat. Jejich stopa ve veřejném prostoru tak na dlouhá léta prakticky vymizela či ji měla pod kontrolou komunistická propaganda. Tomu odpovídá i výběr archivních videí v dnešním článku.

Karel Kryl
Karel Kryl v pořadu Reflektor jako součást kampaně proti válce ve Vietnamu, 1967, Archiv Krátkého filmu

Kulisák z televize nastupuje

Karel Kryl se na televizní obrazovce stihl objevit ještě před srpnem 1968, a to díky svému angažmá v olomouckém Dex Klubu. Přímo v něm jej roku 1967 zachytily kamery při natáčení pořadu Pozvánka do Dex klubu a v témže roce se objevil i v jedné z epizod měsíčníku pro mládež Reflektor. Na začátku roku 1968 se Kryl přesunul do Prahy, kde si vydělával jako kulisák v tehdy populárním televizním pořadu Rodinná pošta a události pražského jara tak měl z první ruky. K obrodnému procesu od počátku přistupoval s – pro něj typickou – nedůvěrou. První dny srpnové okupace strávil v Novém Jičíně, kde se zapojil do nenásilného odporu proti okupantům. Tehdy také pravděpodobně dopsal rozpracovaný text k písni Bratříčku, zavírej vrátka, která se posléze stala jedním ze symbolů prvních okupačních týdnů.

Srpnová okupace akcelerovala nárůst Krylovy popularity. Po návratu do Prahy v září 1968 se na místo televizního kulisáka nevrátil. Začal koncertovat a skládat nové písně. V listopadu poprvé zazpíval v divadle Semafor, po sebeupálení Jana Palacha vystoupil během studentské stávky ve velké aule pražské Filozofické fakulty UK, v únoru 1969 předvedl Bratříčka v měsíčníku Reflektor.

Karel Kryl
Karel Kryl představuje Bratříčka, Reflektor, 1969, Archiv Krátkého filmu

Na přelomu května a června se poprvé vydal koncertovat na Západ. Na pozvání norského studentského svazu a z iniciativy československých exulantů odcestoval do Osla, kde mimo jiné odehrál koncert prokládaný komentáři politické situace v Československu. Záznam koncertu byl teprve nedávno znovuobjeven. Je o to vzácnější, že řada Krylových televizních vystoupení z konce šedesátých let byla v průběhu normalizace vinou cenzorských zásahů smazána.

Kdo s kým zpíval?

Po návratu z Norska čekaly Kryla poslední měsíce v Československu. Pro nově nastupující politickou garnituru se stal nežádoucím, ubývalo mu možností koncertovat, jeho písničky se v rádiích a žebříčcích objevovaly již jen málo. V září 1969 odjel koncertovat do Západního Německa – a vrátil se až po více než dvaceti letech.

V normalizačním dvacetiletí se jeho písničky šířily pokoutně pomocí kopírování kazet, on sám zůstával pro část společnosti symbolem vzdoru proti okupaci. Povědomí o Krylovi pomáhaly udržovat i jeho pořady vysílané v rádiu Svobodná Evropa, s nímž začal spolupracovat již v roce 1969. Ovšem možnost poslechu Svobodné Evropy na území Československa byla kvůli státem vybudované síti rušiček velmi omezená. „Radioobrana“ před Svobodnou Evropou a dalšími stanicemi byla definitivně ukončena až na konci roku 1988.

Karel Kryl
Karel Kryl, Vladimír Merta a Vlastimil Třešňák se vrací do roku 1968, Televizní klub mladých, 1990, zdroj: Archiv ČT

Do Prahy Karel Kryl triumfálně přiletěl 30. listopadu 1989, zprvu na takzvané humanitární vízum v souvislosti s pohřbem matky. Ihned se zapojil do revolučního dění. Jeho nejznámější vystoupení z té doby proběhlo za okolností, které by si on i jeho fanoušci předtím těžko dokázali představit. Při jedné z prosincových demonstrací na Václavském náměstí do budovy Melantrichu dorazil i Karel Gott a Václav Havel chtěl údajně tohoto nečekaného setkání „dvou Karlů“ využít k symbolickému gestu. Požádal je tedy, aby před shromážděným davem zazpívali československou hymnu. Společné vystoupení jedné z tváří normalizace a dlouhá léta umlčované ikony protestsongu mělo symbolizovat smíření disentu s většinovou společností a dodat politickému převratu punc události, která sjednocuje a dává novou šanci všem.

Karel Kryl a Karel Gott
Dva „nevymazatelní Karlové našeho písňového života“ zpívají 4. 12. 1989 hymnu na Václavském náměstí, zdroj: Archiv ČT

Sám Kryl později údajně litoval, že s vystoupením souhlasil, a zdůrazňoval, že Karel Gott zpíval s ním, a ne naopak. Kryl v těch dnech koncertoval na nejrůznějších místech republiky. Za zmínku stojí třeba velkolepý Koncert pro všechny slušný lidi odehraný 3. prosince 1989 v Praze nebo o čtyři dny později pořádané ostravské Folkfórum, kde se po letech sešli dlouho ostrakizovaní písničkáři. Kryl tento koncert coby hlavní hvězda zakončoval a k závěrečné písni Lásko! se k němu na pódiu přidali všichni účinkující.

Karel Kryl
Písničkáři společné zpívají Krylovu píseň Lásko!, Folkfórum, 7. 12. 1989, zdroj: Archiv ČT

Vzpomínání stačit nebude

O Kryla byl po návratu z exilu obrovský zájem. Koncertoval napříč Československem, poskytoval rozhovory médiím. Průběh a témata těchto rozhovorů trochu připomínají zkušenost emigrantky Ireny, jedné z postav Kunderova románu Nevědění. Ta po návratu do Československa zjistila, že její okolí jen velmi málo zajímá, co prožila v zahraničí, a snaží se pouze najít způsob, jak propojit její předchozí život ve vlasti se současným návratem. To, co se stalo mezitím, jako by neexistovalo. „Jako by jí amputovaly předloktí a ruku připevňovaly přímo k loktu,“ píše Kundera. Krylovým „loktem“ se nepřekvapivě stal srpen 1968, kolem kterého se točila většina rozhovorů po jeho návratu. Zprvu trpělivě vzpomínal a odpovídal, ovšem zakrátko se ukázalo, že pouhé vzpomínání mu stačit nebude a že má co říct i k současnému politickému vývoji.

Karel Kryl
Karel Kryl vzpomíná na srpen 1968, Kontakt, 1990, zdroj: Archiv ČT

Kryl svým skepticismem do pozitivní revoluční nálady přelomu osmdesátých a devadesátých let nezapadal. Již na prvních koncertech publikum nabádal, aby si revoluční nadšení uchovali do všedních dní, které přijdou. Poučen zkušeností dvaceti let života v parlamentní demokracii opakovaně varoval, že přechod na nový politický systém nebude zdaleka tak snadný, jak si mnozí představují.

Karel Kryl
Karel Kryl varuje před nástupem „demokratury”, Televizní klub mladých, 1990, zdroj: Archiv ČT

Krylova varování – podobně jako v případě dalších exulantů – nebyla brána příliš vážně. Sám k tomu říkal: „Myslím, že já budu první člověk, kterého jistí lidé v nových vládách se budou chtít zbavit, protože do toho budu vrtat. Já jsem se naučil vrtat do věcí, které nejsou v pořádku, specielně do lidské ješitnosti. A vím, co se tady děje – že probíhají boje, takzvaná akce BOK – Boj O Koryta.“

Karel Kryl
Karel Kryl vyjadřuje svůj nesouhlas s rozdělením Československa, Mollové tóny Karla Kryla, 1992, režie: Jiří Moc, zdroj: Archiv ČT

Kryl nikdy nestál o politické angažmá, snažil se spíše zaujmout pozici komentátora, který upozorňuje na chyby a přešlapy nově nastupující politické garnitury. Jeho publicistické výstupy (byť z dnešního pohledu často velmi trefné) se nesetkaly s přílišným ohlasem a brzy získal pověst věčného kverulanta a „kritika z podstaty“. Jeho nespokojenost vyvrcholila v souvislosti s nevyhnutelně se blížícím rozpadem státu, s nímž bytostně nesouhlasil a nikdy se s ním nesmířil.

Karel Kryl
„Vizionář” Karel Kryl již v roce 1991 předpověděl rozdělení státu v písni Od Čadca k Dunaji, Večírek nejen pro zvané, 1991, zdroj: Archiv ČT

Odešel, zůstává

Karel Kryl zemřel nečekaně v březnu 1994 v Mnichově. Odkaz, který po něm zůstal, je dodnes rozporuplný a hlásí se k němu řada lidí napříč společností i politickým spektrem. (Více o tomto tématu v jedné z epizod podcastu Přepište dějiny). Pro jedny zůstane autorem Bratříčka a symbolem odporu proti okupaci, jiní zase vyzdvihují jeho skeptický postoj k polistopadovému vývoji. On sám by se nejspíš necítil dobře ani v jedné z těchto škatulek – zůstal by solitérem kritickým k veřejnému vývoji.

Pohřeb Karla Kryla
Pohřeb Karla Kryla za účasti mnoha známých osobností, “21”, 1994, zdroj: Archiv ČT

Související