Neortodoxní vyšetřovatel a bestiální vrah: Markovič a Hojer v archivu ČT

Jiří Markovič
Bývalý vedoucí 1. oddělení pražské kriminálky Jiří Markovič v roce 2016, foto: ČTK – Václav Pancer

V dnešním Artchivu se zaměříme na „stopy“, které zanechal případ jednoho z nejznámějších československých sériových vrahů v archivu Československé televize. Mezi videi bohužel neuvidíte ukázky ze známého cyklu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje, které se v televizním archivu nedochovaly. Sám vyšetřovatel Jiří Markovič (1942–2022) později vzpomínal, že právě Federální ústředna patřila mezi důležité kanály, pomocí nichž policisté žádali veřejnost o pomoc s vyšetřováním. Případ, který otřásl československou společností, však nemohl být televizí ignorován a dochovala se řada jiných archivních materiálů – včetně reportáže o Hojerově popravě, unikátního záznamu policejní rekonstrukce jedné z vražd či dobového dokumentu o případu.

Vyšetřovatel Markovič
Rozhovor s Jiřím Markovičem, který byl součástí dokumentu Tečka za zločiny, 1984, režie: Jan Říha, zdroj: archiv ČT

Hojerův příběh je díky seriálovému zpracování i navazujícímu mediálnímu zájmu posledních týdnů dobře známý. Ladislav Hojer, v seriálu přesvědčivé ztvárněný hercem Petrem Uhlíkem, byl v listopadu roku 1984 uznán vinným ze spáchání pěti vražd převážně dívek, ke kterým se sám doznal, a odsouzen k trestu smrti. Už v době rozsudku panovaly pochybnosti o tom, zda Hojer nespáchal vražd ještě víc, ale vzhledem k okolnostem a obavám ze zmaření dosavadního postupu bylo vyšetřování ukončeno. Hojer byl popraven v Pankrácké věznici 7. srpna 1986 ve věku 28 let.

Druhou hlavní postavou seriálu se stal vyšetřovatel Jiří Markovič v podání Petra Lněničky. Markovič nastoupil k policii v roce 1964, v roce 1977 přešel do odboru vyšetřování hlavního města Prahy a o devět let později se stal šéfem „pražské mordparty“. Díky svým úspěchům a zkušenostem postupem času získal statut legendy mezi českými kriminalisty. Podílel se na vyšetřování mnoha případů, mezi ty nejznámější patří dopadení spartakiádního vraha Jiřího Straky nebo právě případ Ladislava Hojera.

Televizní noviny
Reportáž o popravě Ladislava Hojera, Televizní noviny, 1986, zdroj: archiv ČT

Jedním z určujících motivů seriálu je Markovičova neortodoxní vyšetřovací metoda – od vyšetřovaných si zdaleka nedržel takový odstup, jak by se dalo očekávat. Sám k tomu později uváděl: „Mám takové pracovní krédo, zásadu. Totiž že obviněný musí vědět a cítit, že s ním hraju fér. Vyplácí se to.“ V Hojerově případě bylo toto sblížení umocněno dlouhým dokazováním, společnými výslechy i rekonstrukcemi na různých místech republiky. „Když se s někým intenzivně stýkáte dva roky, musíte spolu navázat nějaký vztah. Ten náš nevznikl v určitém klíčovém okamžiku, ale vývojem.“ Markovič vzpomínal i na některé detaily dokreslující jeho vztah s Hojerem, které se posléze objevily i v seriálovém zpracování. „Když jsme se vraceli z rekonstrukce ružínské vraždy, položil mi v autě hlavu na rameno a usnul. Sledoval to užasle jeho slovenský advokát a řekl mi: Kdybych to neviděl na vlastní oči, nebudu tomu nikdy věřit.“

Jistá žoviálnost mezi vrahem a vyšetřovatelem je patrná i v jednom z přiložených videí zachycujících průběh rekonstrukce vraždy u přehrady Ružín. V tomto světle už tolik nepřekvapí Markovičova odpověď na otázku, co se mu vybaví, když se řekne Ladislav Hojer. „Vybaví se mi člověk. Člověk Láďa Hojer.“

Rekonstrukce Hojerovy vraždy
Unikátní ukázka z policejní rekonstrukce jedné z Hojerových vražd (provedené u nádrže Ružín na Slovensku). Záznam se dochoval bez zvuku, 1982, vyrobilo „oddělenie kriminalistickej techniky správy VB v Košiciach“, zdroj: archiv ČT

Tento empatický přístup byl Markovičovi často vyčítán s tím, že s pachateli navazuje až příliš blízký vztah. On to nevnímal jako slabost nebo neprofesionalitu – naopak. Tato metoda mu umožňovala objasnit jednání, pohnutky a motivy vyšetřovaných a poučit se tak pro budoucí práci. „Odsouzení jsou nejlepší studijní materiál,“ uváděl k tomu a potvrzoval to i tím, že je často navštěvoval ve výkonu trestu.

V této souvislostí dává smysl, že Markovič, který i v brutálním vrahovi dokázal vidět v první řadě člověka, měl odmítavý postoj k trestu smrti, což je patrné i z dalšího z přiložených videí. Trest smrti byl v Československu zrušen v červenci 1990, mezi popravenými do té doby bychom našli i osm osob odsouzených na základě Markovičova vyšetřování.

Pozor, následující video obsahuje explicitní záběry.

Jiří Markovič
Co si Jiří Markovič myslel o trestu smrti? Ukázka z dokumentu Absolutní trest, 1990, režie: Václav Sklenář, zdroj: archiv ČT

Související