Jakub Adamus

Jakub Adamus
Jakub Adamus, foto: Eva Jarešová, ČT art

Jakub Adamus se narodil se roku 1992 v Praze. Odmala ho přitahoval film, fotografie a historie. Rád cestuje, poznává cizí kultury a hlavně gastronomii. Je zapřisáhlým masožravcem. Také je vášnivým planespotterem, ačkoliv se létání bojí. Vystudoval Soudobé dějiny na Filozofické fakultě UK, studoval ve Francii na Université de Picardie Jules Verne. Ve svém výzkumu se zabýval otázkou mírové ideologie a vzájemnému vztahu mezi Katolickou církví a komunistickým režimem. V archivu České televize se podílí na vzniku historických projektů například Programu 68, komiksu Televize proti tankům, či webové hře 1989: Akce Svoboda.