Artchiv: (Ne)šťastný Hlavák

Historie odbavovací haly pohledem televizních kamer

Pohled na hlavní nádraží v Praze
Z výstavby metra, jež je nyní součástí Nové odbavovací haly pražského hlavního nádraží, 1969, foto: ČTK – Bedřich Krejčí

Vypsanou soutěž vyhrálo dánské studio Henning Larsen Architects. Projekt počítá s proměnou prostranství před odbavovací halou a propojením Vrchlického sadů s historickou Fantovou budovou. Případná realizace počítá se zbouráním části odbavovací haly – měla by totiž ustoupit klenuté dřevěné konstrukci. Hala je přitom zapsána jako kulturní památka, což však zadavatelé do podmínek soutěže neuvedli. Vizuál, představený před několika týdny, sklidil nebývalou vlnu nevole.

Odbavovací hala, která tvořivě propojuje modernistický koncept volného prostoru s prvky hi-tech i ohlasy rodící se postmoderny, je „dítětem“ sedmdesátých let minulého století. Roku 1970 byla vypsána architektonická soutěž na řešení odbavovací haly a celkové revitalizace okolí stanice Praha hlavní nádraží. Vítězný návrh pocházel od architektů Jana a Aleny Šrámkových, Julie Trnkové, Jana Bočana, Josefa Dandy, na návrhu spolupracoval Zdeněk Rothbauer. K realizaci došlo v letech 1973–1979 a byla součástí rozsáhlé výstavby, která v té době probíhala na území Prahy. Současně se zahájenými pracemi byla budována první linka trasy metra, která zahájila svůj provoz v květnu 1974.

Souběžně s odbavovací halou probíhala stavba severojižní magistrály. Kvůli tomu bylo nutné okolí hlavního nádraží zásadně přebudovat. Řešení, jež by nabízelo propojení veřejného prostoru přívětivého k chodcům a cestujícím přicházejícím na nádraží, však ustoupilo automobilové dopravě, a právě i magistrále. Architekti se tak přizpůsobili a halu zapustili do okolního terénu.

V té představoval projekt nové odbavovací haly v rámci komplexní přestavby železničního uzlu Praha jeden z největších dopravních projektů na území Československa. V rámci Evropy se dokonce jednalo o největší budovu tohoto druhu. Denně dokázala odbavit zhruba čtvrt milionu cestujících. Kromě lepší kultury cestování přinesla i novinky v rámci odbavení cestujících – patřily mezi ně třeba samoobslužné pokladny, které výrazně zrychlily samotný proces odbavení.

V českotelevizním archivu lze nalézt mnoho dosud nereprízovaných záznamů, část z nich se bohužel dochovala bez zvuku. V poslední době se pracovníci archivu za pomoci umělé inteligence snaží tyto záznamy ozvučit a nadabovat. U několika klipů tudíž neuslyšíte původní zvuk, nýbrž aktuální rekonstrukci.

Reportáž o výstavbě Nové odbavovací haly v Praze

Filmový zpravodaj, č. 14, 1973

Rozhovor z tiskové konference o výstavbě Nové odbavovací haly

Výsledky tiskové konference informující o stavbě Nové haly hlavního nádraží zjišťovala pro pořad Hala hlavního nádraží (1972) redaktorka Ljuba Mesteková.

Reportáž ze stavby Nové odbavovací haly

V pořadu Nová odbavovací hala (1977) se reportéři ČST ptají také železničářů na využití nové budovy.

Rozhovor o pracovní metodě metalizace budovy Nové odbavovací haly

Reportáž Hala hlavní nádraží z roku 1975.

Obrazová reportáž z výstavby Nové odbavovací haly

Reportáž Stavba odbavovací haly I., Televizní noviny, 1974

Komentovaná reportáž z výstavby Nové odbavovací haly

Reportáž Stavba odbavovací haly II., Televizní noviny, 1974

Bez čekání u pokladny

V pořadu z cyklu Aktuální kamera se redaktoři zaměřili na změny v železniční dopravě Československých státních drah. V květnu 1977 vstoupily v platnost nový jízdní řád a „racionalizační opatření“ k rychlejšímu odbavování cestujících. Také se zčásti otevřela Nová odbavovací hala na pražském hlavním nádraží.

Související