Co se skrývá pod viditelnou vrstvou středověkých obrazů?

Bonusové materiály k dokumentu Očím skryté

Co skrývají obrazy

K nejkrásnějším a nejcennějším obrazům na stěnách Národní galerie v Praze patří malby středověkých mistrů: Mistra Theodorika, Mistra Třeboňského oltáře a dalších. Prohlédněte si jejich technologické detaily a ve videích níže se podívejte třeba na to, jak fungovala středověká malířská dílna nebo jaký byl vztah objednavatelů a zhotovitelů výjimečných děl.

Očím skryté

Co je to desková malba?

Co je to podkresba?

Metoda infračervené reflektografie

Rytá podkresba

Podkresba štětcová

Použití pravítka a kružítka

Barvy a dílna

Křídlové oltáře

Vyšebrodský cyklus

Mistr Theodorik

Mistr Třeboňského oltáře

Roudnický oltář

Assumpta z Deštné

Mistr Svatojiřského oltáře

Mistr Litoměřického oltáře

Související