Diskuze: Proč humanitní obory požadují špičkové vzdělání, ale nabídnou plat 32 500 korun?

FF UK
Jeden z mediálních titulků uplynulých dní a „inkriminovaná“ budova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, foto: ČTK

Sylva Fischerová a Jakub Jirsa na konkrétních číslech v debatě dokládají, že humanitní fakulty dosáhnou z celkových výdajů na školství na stále menší podíl. Oba hovoří o tom, nakolik jim jejich momentální mzdy pokryjí životní náklady. Poukazují na to, že pro ně neplatí mediální titulky, že učitelům rostou platy. Jmenují instituce, které si problém přehazují jako horký brambor. Kdo a podle jakých kritérií bude určovat, které obory jsou společensky užitečné? Svět je vratký, situace turbulentní a může se velmi dobře stát, že náhle budou potřeba odborníci z oborů zdánlivě neužitečných. Viz třeba nedávná migrační vlna z arabských zemí nebo současná válka na Ukrajině. Na obou diskutujících je patrné, že si uchovávají věcnost, ale současně už toho mají plné zuby.

Sylva Fischerová (* 1963) je klasická filoložka, básnířka, prozaička, esejistka. Narodila se v Praze, vyrůstala v Olomouci. Po maturitě na gymnáziu v Olomouci-Hejčíně (1982) studovala francouzštinu na jazykové škole v Brně (státní zkouška 1983) a v letech 1983–1985 filozofii na FF UK v Praze a fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Roku 1985 začala na FF UK studovat klasickou filologii. Absolvovala v roce 1991, na FF UK již zůstala: od roku 1992 tam pracuje v Ústavu řeckých a latinských studií. Editorsky se podílela například na vydání sborníků Původ poezie (2006) a Mýtus a geografie (2008), na výboru hippokratovských spisů Hippokratés. Vybrané spisy (2012) či na svazku Medicína mezi jedinečným a univerzálním (2012). Za knižní rozhovor s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou obdržela Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu (2011). Kromě odborných prací publikuje prózu, poezii a literaturu pro děti a je uznávanou autorkou své generace.

Jakub Jirsa (* 1978) je filozof. V roce 2002 ukončil jednak bakalářská studia na Fakultě humanitních studií UK, jednak magisterská studia filozofie na Filozofické fakultě UK. V letech 2001-2003 byl odborným pracovníkem Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Následně studoval filozofii na Central European University v Budapešti a získal titul Ph.D. V roce 2006 začal přednášet v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, který od května 2015 vedl. Absolvoval dlouhodobé badatelské pobyty na Institut für die Wissenschaften vom Menschen a University of Cambridge. V loňském roce se habilitoval v oboru filozofie na FF UK. Autor řady studií v odborných periodikách, spoluautor knihy Obec a duše. K Platónově praktické filosofii (2014), editor a i spoluautor kupříkladu svazků Přístupy k etice II a III (2015, 2016).

Související