Alice Koubová
Jak vypadá knihovna filozofky Alice Koubové?

Doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D. et Ph.D. (* 1974) je filozofka a pedagožka. Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a vyučuje na Akademii múzických umění (od roku 2021 je na Divadelní fakultě Akademie múzických umění proděkankou pro vědu a výzkum).

Po studiu matematiky na Matematiko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, zakončeném roku 2001, vystudovala filozofii na Université de Geneve. Ve studiu filozofie poté pokračovala pod dvojím vedením na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Université Paris X. V letech 2000 až 2005 pracovala v Centru fenomenologických bádání při Centru teoretických studií AV ČR. Poté působila na Katedře filosofie a dějin přírodních věd na pražské Přírodovědecké fakultě. Od roku 2008 je jejím pracovištěm Oddělení současné kontinentální filosofie na Filozofickém ústavu AV ČR. Rovněž vyučuje na Divadelní fakultě AMU, kde se roku 2020 habilitovala.

Orientuje se především na témata performance, performativity, expresivity, (mezi)tělesnosti, identity, sociality a etiky. Je členkou vedení mezinárodní platformy Performance Philosophy. Koordinuje program Strategie AV 21 Formy a funkce komunikace, který zastřešuje spolupráci dvanácti ústavů Akademie věd na dané téma. Je autorkou knih Myslet z druhého místa (NAMU, 2019), Self-Identity and Powerlessness (Brill, 2013), Mimo princip identity (Filosofia, 2007; tuto práce publikovala pod jménem Kliková). Je držitelkou ceny Předsedkyně AV ČR za popularizaci (2019), prémie Otto Wichterle (2014), ceny Libellus Primus (2008) a ceny Josefa Hlávky (2000). Nejnověji je jako spolueditorka podepsána pod publikací Terény performance, která v NAMU vyšla letos.

Související