Editorial: Zóna, v níž se – doufáme – neztratíte

Logo pořadu
Logo pořadu

Vloni „překopal“ tuzemský veřejnoprávní rozhlas publicistiku a vůbec programovou skladbu na své celoplošné kulturní stanici Vltava. Snaží se tím neztratit publikum stávající, možná se ovšem také dá říci odcházející, a zároveň usiluje získat publikum nové, které k rozhlasovému přijímači neusedá – nemá zkrátka už ten „historický“ návyk… Česká televize stojí před obdobným úkolem: nabídnout a „dopravit“ kulturní obsah i k těm, kteří o něj mají zájem, není jim cizí, avšak stojí pouze velmi málo (anebo dokonce nestojí už vůbec) o sledování takzvaného lineárního TV vysílání. Webová ArtZóna má tedy být novou branou v rámci ČT k takovému obsahu.

ArtZóna chce být otevřená, nikoliv však bezbřehá. Otevřená v tom smyslu, že ji zajímá umění a kultura v různých svých projevech, bez ohledu na žánry. Ale hodlá mít svá kritéria, své nároky, bude si vybírat. Nehodlá rozšiřovat plejádu portálů selankovitě se věnujících tvrdé komerci a asertivnímu mainstreamu, jež si do médií vždy umí nalézt cestu. Chce být portálem názorovým: nejen ve výběru námětů a témat, ale i publikováním názorových textů – recenzí, glos, poznámek, případně esejů a dalších publicisticko-kritických žánrů. Nechce hájit jakékoliv oborové, skupinové, natož partičkovské zájmy. Bude respektovat subjektivní, autorské pohledy na dění: nebude upřednostňovat ani tvůrce a pisatele stojící „napravo“, ani „nalevo“. To však neznamená relativizaci; bude psát padni komu padni. Hodlá na kulturu a umění nahlížet v souvislostech. A chce být pochopitelně multimediální: texty tu budou pospolu s audiovizuálním obsahem.

ArtZóna začíná se třemi sekcemi. Ta první sekce nese označení 360 stupňů – název napovídá, že půjde o prostor, který se dívá kolem dokola: má přinášet rozhled po aktuálním kulturním dění; tady najdete příspěvky různého charakteru, různých žánrů. V sekci Inside si můžete přečíst tipy a názorové texty jak z pera znalců jednotlivých uměleckých disciplín, tak autorské texty některých osobností, jež pracují v České televizi. V sekci Profil chceme představovat talenty a vůbec tvůrce, o nichž se vesměs zatím veřejně příliš neví, protože stojí na startu či na okraji; naleznete tady ukázky z jejich tvorby.

ArtZóna chce orientovat a inspirovat. Tak, jdeme na to!

Související