Jedna báseň. Autoři čtou: Jan Spěváček

Jan Spěváček

Spěváček neskrývá obdiv ke svým básnickým vzorům, uctívá je častými citacemi či dedikacemi a hlásí se k nim a k takzvané básnické tradici s jakousi bezelstnou příchylností, která plyne z jeho nekašírované lásky k poezii. To máte Skácela, Holana, Gellnera, Hrubína, Verlaina… To jsou rysy, které čtenáře na Spěváčkově poezii zaujmou v lepším, a „pobaví“ v horším případě. A tak tu máme sbírku, která cituje Holana hned titulem, navrch je rozdělena – opravdu – do oddílů podle ročních období. Prostředí autorových básní tvoří místa, jež jednoduše obývá, jeho vesmír je zmateně dobrý a pohybuje se v neobydlených končinách rozveselené lidské duše. Představte si, tento básník je rád na světě. Přijměte, že se pohybuje v horizontu rodiny, domova, milovaných básníků, lidskosti a boha.

Současní čeští autoři se ve své poezii příliš nedoznávají ke svému civilnímu, často rodinnému a dětnému životu, jelikož je zřejmě příliš obyčejný, poezie nehodný. A bylo by také možné, že by básník – pokud by si troufl tematizovat to, pro co běžně dýchá – byl přistižen při prosté lásce k dětem a k manželce, nebo při výkonu výdělečného povolání, jež často s výše zmíněnými úzce souvisí. Ne tak Jan Spěváček. Ten je přistižen rád. Řada básní proto bezprostředně tematizuje rodinný, manželský a otcovský život, stejně jako ten pracovní, v jeho případě učitelský. Netvrdím, že autentická poezie je pouze ta, v níž básník vypovídá sám o sobě. U Spěváčka se však právě tím podtrhuje blízkost a absence falše, což je ústřední dojem, který z jeho psaní mám.

Pro mě je Jan Spěváček nejsilnější tehdy, kdy vedle sebe postaví obyčejnou situaci s motivem spirituálním, transcendentálním (citace infinitivního verše Jana Zábrany přicházet do nebe/ postranní branou umělců). Nebo když se nechá okouzlit nápadem, který nečekaně otevře dveře do úplně jiné atmosféry, třeba v básni Man on the Moon: „Kdykoli jsem zaostřil/ na měsíc plus minus v úplňku,/ spatřil jsem mužskou tvář;// dnes poprvé však/ ohromil mě/ ten neslýchaný knír.“ Anebo když učiní takovouto transpozici: „Jak sedláci u Chlumce/ kdysi, tak mrznou/ naše naděje i stíny/ v rybníce a stojí“ či „Mlsám výpečky/ a myslím na Ježíšův/ k neuvěření bok.“ Po dočtení těch veršů zůstaneme zkoprnělí: výpečky a Ježíšův bok, naděje a stíny mrznou a stojí. A konečně je Spěváček silný také tehdy, kdy si ze sebe dělá legraci (kdo to ve zdejším básnickém chumlu umí?), což se ve sbírce Čum do ráje děje docela často a začíná to u jejího pojmenování. Tyto básně ukazují Spěváčkovu originalitu spíše než ty laděné humorně nebo sázející na slovní hry a spočívající v sousedství podobně znějících tvarů nebo v homonymii. Lehká hravost je v poezii nesmírně obtížná disciplína – skoro jako něha, pro Spěváčka příznačná.

Jak snadné je něco poctivého, čistého, cituplného a prostě vážně míněného označit v poezii za naivní, že? (V tomto a mnohém dalším je Spěváčkovo psaní podobné poezii Terezy Šustkové, již jsme představili zrovna v minulém díle.) „Naivní“ je tím nejrychlejší slovem, které máme v takovou chvíli k dispozici; takové příruční označení používané pro ty, kteří nás děsí svou upřímností. Ach, ty něžné teplé bůčky.

Jan Spěváček: Čum do ráje. Dauphin, Praha 2019, 86 stran, doporučená cena 248 korun.

Poznámka redakce: autorka interpretujícího textu Olga Stehlíková byla redaktorkou sbírky Čum do ráje.

Jan Spěváček v redakci Artzony.cz, foto: Ondřej Mazura Jan Spěváček v redakci Artzony.cz, foto: Ondřej Mazura

Jan Spěváček (*1982), učitel, lektor, básník. Pochází ze Žďáru nad Sázavou, žije v Jihlavě. Časopisecky publikoval například v Hostu, Protimluvu, Psím víně, Tvaru a Welesu; knižně v rámci příloh časopisu H_aluze: Třeba jednou vykvetou z otazníků květy (2012) a Tabu rtů (2015). Roku 2019 publikoval svůj samostatný knižní debut Čum do ráje.

Přebal sbírky Čum do ráje Přebal sbírky Čum do ráje Jana Spěváčka, repro: Dauphin

Video, střih a postprodukce: Ondřej Mazura

Související