Olga Stehlíková

Olga Stehlíková
Olga Stehlíková, foto: Josef Chuchma

Olga Stehlíková se narodila roku 1977 v Příbrami. Maturovala na gymnáziu, vystudovala bohemistiku a lingvistiku na FF UK v Praze. Básnířka, časopisecká a knižní redaktorka, jazyková lektorka, editorka a literární kritička. Orientuje se především na současnou českou poezii a prózu. Podílela se na přípravě desítek knih, na vzniku antologie Antologie české poezie I. díl, 1986-2006 (Dybbuk, 2007), spolu s arbitrem Petrem Hruškou na redakci ročenky Nejlepší české básně 2014 (Host, 2014). Debutovala sbírkou Týdny (Dauphin, 2014), za kterou obdržela Magnesii Literu za poezii. Experimentální titul vejce/eggs (Dauphin, 2017), který vytvořila spolu s hudebníkem Tomášem Braunem, obsahuje 101 dvojverší a propojuje poezii, překlad a hudbu. V roce 2018 publikovala dvě knihy: nejprve sbírku Za lyrický subject, kterou napsala společně s Milanem Ohniskem pod pseudonymem Jaroslava Oválská, pak svoji samostatnou sbírku Vykřičník jako stožár. Žije v Praze.