*** Knižní tip Josefa Chuchmy

Ocel a těla

Ernst Jünger
Ernst Jünger (1895–1998) na fotografiích z obálky loňské knihy Norberta Dietky Vom Weltkrieg zum Weltfrieden. Die Genese eines Sinneswandels (Od světové války ke světovému míru. Geneze proměny jednoho srdce),
repro: Böhlau-Verlag

„Technologizace“ zabíjení, spojená s usmrcováním na dálku, se poprvé masově projevila během první světové války. V ní téměř po celou její dobu bojoval německý intelektuál Ernst Jünger, který z toho vydal svědectví mimo jiné v deníkové knize v Bouřích ocele. Poprvé vyšla roku 1920, česky teprve nedávno. „Během odpoledne dosáhla palba takové mohutnosti, že zbyl už jen pocit příšerného rachotu, v němž zanikal každý jednotlivý zvuk. Počínaje sedmou hodinou zasypávaly náměstí a okolní domy v půlminutových odstupech patnácticentimetrové granáty. Mezi nimi se nacházela spousta nevybuchlých střel, jejichž krátké, nepříjemné nárazy otřásaly domem až do základů. Po celou dobu jsme seděli v našem sklepě na hedvábím potažených křeslech kolem stolu, hlavu opřenou o dlaně, a počítali čas mezi výbuchy. Vtipné poznámky řídly, a nakonec umlkl i ten nejotrlejší. V osm hodin se zbortil vedlejší dům po dvou přímých zásazích; sesuv vyfoukl obrovský mrak prachu do výšky,“ popisuje v jedné z mnoha „krutých“ pasáží Ernst Jünger. Tuto silně nejednoznačnou osobnost německých dějin minulého století (autor zemřel roku 1998 ve věku nedožitých 103 let!) v doslovu ke knize, kterou pražská Academia vydala ve své vynikající edici Europa, přibližuje docent Aleš Urválek, vedoucí Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky na Masarykově univerzitě v Brně.

Obálka knihy V bouřích ocele

Ernst Jünger: V bouřích ocele

Přeložil Michael Půček, doslov napsal Aleš Urválek. Academia, Praha 2021, 284 stran, doporučená cena 385 korun.

Související