Záznam: Závěrečný koncert Pražského jara

dirigující Jakub Hrůša
Podívejte se na závěrečný koncert Pražského jara 2020. Na snímku Jakub Hrůša dirigující zahajovací koncert Pražského jara 2019, foto: © Pražské jaro – Ivan Malý

V podání smyčcové sekce České filharmonie zazněly Beethovenovy pozdní kvartety v orchestrální verzi. „Dostává se mi cti Pražské jaro koncertně slavnostně ukončit. Původním programem závěrečného koncertu byla Beethovenova Devátá. Tu hrát nelze. Vymysleli jsme ovšem program jiný, který je v pravém slova smyslu ctností v nouzi. Úžasného Beethovena a jeho humanistické myšlenky zachováme. V podání smyčcové sekce České filharmonie zaznějí jeho pozdní kvartety v orchestrální verzi, skutečně vesmírná hudba; je to dramaturgie, jež má ve světě již delší a pozoruhodnou tradici, která ovšem také vždy spadala a dosud spadá do kategorie naprosto výjimečných událostí,“ řekl o zvoleném programu závěrečného koncertu dirigent Jakub Hrůša, který je zároveň členem umělecké rady festivalu.

Večerem provázel Ondřej Havelka.

Program:
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 14 cis moll op. 131 (v úpravě pro smyčcový orchestr)
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 16 F dur op. 135 (v úpravě pro smyčcový orchestr)

Související