Diskuze: Měl Daniel Špinar pravdu, když hovořil o nevalné úrovni českého divadla?

Další díl diskuzního pořadu … a to je co?

moderátor a hosté ve studiu
Účastníci diskuze o stavu Národního, potažmo českého divadla jako celku: Josef Chuchma, Alena Zemančíková, Josef Herman, foto: ČT art

Nejprve letošní divadelní prázdniny na jejich počátku rozčeřila akce studentů pražské DAMU, která před budovou fakulty prezentovala iniciativu Ne!musíš to vydržet, jež shromáždila (anonymní) svědectví o poměrech na této škole. Na konci prázdnin pak režisér Daniel Špinar prohlásil, že právě tato iniciativa mu otevřela oči, respektive dodala odvahu a naplno si uvědomil, že nemusí být navždy součástí poměrů, které ho na jeho pracovišti deptají. „Divadelní síť v Praze je naprosto přehuštěná. Soubory jsou v podstatě formální celky. Žijeme v nadprodukci. V chaosu. Nedokážeme se na nic soustředit. A naše výsledky v porovnání se zahraničím jsou podprůměrný, v nejlepším případě průměrný,“ prohlásil Špinar. Jeho slova byla hojně komentovaná, mimo jiné na této stránce.

Špinar sice v prohlášení nikoho nejmenoval, ale v rozhovorech, které poskytl, pak už otevřeněji hovořil o svém nesnadném profesionálním vztahu s ředitelem Národního divadla a vedoucím katedry činoherního divadla na DAMU Janem Burianem. Rozhovory pak poskytl i Burian a oponoval mimo jiné tím, že „české divadlo se nemá za co stydět. Má velmi dobré výsledky, hustou síť a obrovské divácké zázemí. Jediné, co v Česku neumíme, je propagovat českou kulturu v zahraničí.“

Dodejme, že první, pilotní díl pořadu … a to je co? jsme pořídili právě s Danielem Špinarem o takzvaném blokovém hraní, které činohra ND zavedla od letošní sezóny a spočívá v tom, že daný titul se hraje několik dní za sebou a pak má delší odmlku. Už tento Špinarův krok vyvolal debaty. I tohoto kroku se přítomná diskuze s Alenou Zemančíkovou a Josefem Hermanem dotkla. Především se však věnuje obecnější situaci v současném českém divadle a tomu, zda realističtější náhled na ni má právě Špinar, anebo Jan Burian.

Související