Divadelní glosář: Havelkovský výhul Na provázku. Konec izolace zdaleka nenastal

Už není třeba dělat vůbec nic
Co dělat? Marie Poulová a Pavel Neškudla v inscenaci pražského Divadla v Dlouhé Už není třeba dělat vůbec nic, foto: Divadlo v Dlouhé – Martin Špelda

Divadelní glosář přináší postřehy z divadelních produkcí vesměs nedávno uvedených v premiéře, ale nemusí to být nutným pravidlem. Autor si vyhrazuje právo nejen na subjektivnost, ale i na nekorektní vytahování do popředí pouze určitých aspektů zhlédnutého kusu.

Těžko se to vydýchává

Vykouření v brněnském Divadle Husa na provázku je reakcí na událost z jara 2018. Tehdy byly v rámci festivalu Divadelní svět Brno uvedeny dvě inscenace chorvatského režiséra Olivera Frljiće a jedna z nich, Naše násilí a vaše násilí, vyvolala pobouření – během představení, jež se odbývalo právě v Huse na provázku, na scénu napochodovalo brněnské uskupení Slušní lidé a produkci přerušilo. Následoval nejen mediální poprask, ale také žaloby kardinála Dominika Duky a advokáta Ronalda Němce na Centrum experimentálního divadla, pod něž Husa na provázku spadá. Nakonec spor o to, zda inscenací byla dotčena práva křesťanů a nepřijatelně napadena civilizační podstata naší společnosti, doputoval až k Ústavnímu soudu, který žalobě nevyhověl. Tvůrci Vykouření – v čele se spoluautorem a režisérem inscenace Jiřím Havelkou – chce prostor Provázku s odstupem „vyčistit“ a vrátit debatu tam, kde začala, totiž do divadelního prostoru.

Hned na začátku Vykouření herci a herečky různými tyčinkami a kadidly sál Provázku pořádně zahustí, zakouří. Z nastalé mlhy se začnou vylupovat scény, v nichž se aktéři a aktérky bleskově převtělují, slovy a akcemi demonstrují, co je to semióza, znakový proces, kdy určitá skutečnost se stává znakem. Tato praktická lekce ze sémiotiky si nebere servítky: drsně, vtipně, nekorektně nakládá s tělesností, s atributy křesťanství i islámu, s víceznačností. Nic tu není svaté. Herci a herečky provázkovského souboru to rozjedou. Volume je parádně vytočeno doprava!

Ale pak se inscenace zklidní – a trochu jí i spadne řetěz. „Po praxi“ totiž následuje „teorie“. Soubor zasedne za dlouhý stůl, odkaz na Poslední večeři je zřejmý (jen Ježíš u stolu chybí, pozoruje to vše zpovzdálí), a každý z aktérů sugestivně pronese směrem k publiku monolog, který vyjadřuje určitý postoj ve sporu o to, co bylo na divadle předvedeno. Existuje tedy nepsaná dohoda s diváky, že ti dobře vědí, o jaký spor v kauze Frljić šlo a že toto „kolokvium“ se vede o principech, co divadlo jako lidská aktivita (z)může. Jiří Havelka v tomto názorovém vícehlasu, v němž čerpal z dokumentárních materiálů o případu, téměř „veřejnoprávně“ rozehrává rozporuplnost pohledů, aniž by někdo z herců či hereček svým provedením dehonestoval traktované stanovisko. To je sice „občansky“ sympatické, ale divadelně to začne být mechanické, divák po určité chvíli už jen čeká, kdo z účastníků „poslední večeře“ ještě nepromluvil, a čím asi to názorové spektrum dobarví.

Každopádně je Vykouření rezonující produkcí, pevně ovšem vsazenou do brněnských reálií, ba přímo do sálu, kde se hraje. Však také zatím v Huse na provázku nepočítají s tím, že s tímto titulem vycestují mimo své město.

Divadelní hra Řekněte, jak to vidíte. Zleva: Růžena Dvořáková, Tereza Marečková, Vladimír Hauser, Jan Kolařík a Sylvie Krupanská. Záběr z inscenace Vykouření brněnského Divadla Husa na provázku, foto: Husa na provázku – David Konečný

Divadlo Husa Na provázku, Brno – Jiří Havelka a kolektiv: Vykouření

Režie: Jiří Havelka, dramaturgie: Martin Sládeček, scéna: Martin Ondruš, kostýmy: Luděk Kellner. Hrají: Dalibor Buš, Růžena Dvořáková, Vladimír Hauser, Milan Holenda, Dušan Hřebíček, Jan Kolařík, Sylvie Krupanská, Tereza Marečková, Dominik Teleky, Tereza Volánková, Zdislava Začalová, Michal Sikora j.h.

Premiéra 11. listopadu 2022, nejbližší (zatím) nevyprodaná představení: 25. a 26. ledna 2023.

Izolováni zdaleka nejen pandemií

Na poslední chvíli jsem v Disku, scéně pražské DAMU, stihl Instalaci izolace, jednu z absolventských inscenací ročníku, který svůj pobyt na škole završil před prázdninami. V Disku se to má tak, že titul za určitých podmínek a po jistou dobu může být na repertoáru scény, i když tvůrci již nejsou studenty DAMU. A tohle byl ten případ. Disk byl ten večer narvaný, šlo o derniéru a vládla specifická atmosféra – publikum dýchalo s účinkujícími, fórky (pro nezasvěcené někdy obtížně rozšifrovatelné) rezonovaly, na konci se dostavily aplaus, výkřiky i – slzy… Ročník definitivně Disku zamával.

Instalace izolace byla kolektivním, autorským dílem studentů a studentek herectví na katedře činoherního divadla, kteří na oproštěnou scénu přinesli kromě kvádrů, které různě přesouvali či se s nimi potýkali, svá osobní témata a ochotu improvizovat. „Výchozím bodem pro tvorbu je pocit izolovanosti dnešního světa a člověka v něm. Z improvizací a osobních monologů se utváří silná generační výpověď,“ psalo se v Disku k inscenaci. Nejsem si jistý, zda to výpověď byla silná, na to mi přišla – ale z derniéry těžko soudit – poněkud „interní“, především k sobě samé pronášená, nicméně rozumět se jí v zásadě dalo i navzdory generačním propastem. Pod všemi těmi hlody, výkruty, parodiemi, stylizacemi či odvázanostmi tiše plynuly smutek a nejasná budoucnost. Žádné: My to světu ukážeme! Ale: Užijme si aspoň tohle, bůhví, co bude potom. Byl to ročník, do jehož studia tvrdě zasáhla covidová pandemie, to je jasné, ale ona „izolace“ má hlubší příčiny a širší dosah, než byly covidové restrikce.

Jsem rád, že jsem Instalaci izolace viděl. Jako pro toho, kdo se snaží produkci divadel v hlavním městě sledovat relativně soustavně, je dobré znát, kdo v kterém ročníku DAMU se herecky či režisérsky klube. A kromě toho inscenace tohoto typu přinášejí zprávu o mentálním nastavení nastupujících generací. Zprávu, kterou totiž v nějaké artikulované podobě není vždy jednoduché získat.

Instalace izolace Jsme tu úplně sami? Scéna z inscenace Divadla Disk Instalace izolace, foto: Disk – Ranaji Deb

Divadlo Disk, Praha – Kolektiv: Instalace izolace

Režie: Herman Čolek, dramaturgie: Kateřina Studená, scénografie a kostýmy: Julie Sztogrýnová a Anna Havelková, hudba: Štěpán Kopečný, asistentka režie: Lucie Flemrová. Hráli: Nikola Heinzlová, Zuzana Holéczyová, Barbora Vágnerová, Barbora Váchová, Romana Widenková, Martin Bednár, Petr Matyáš Cibulka, Marek Frňka, Jan Staněk.

Premiéra: 17. září 2021, derniéra: 31. října 2022.

Představy suchozemců o moři

Poprvé s pražským Divadlem v Dlouhé navázal spolupráci Jan Frič, který byl do konce loňské sezóny kmenovým režisérem Národního divadla, ale předčasně z něho odešel spolu se šéfkou činohry Danielou Špinar, která už měla první scény dost, i když jí tam nikdo nehty netrhal, ostatně tohle nejsou metody ředitele ND Jana Buriana. (Dovedu si představit, že ten člověka vypudí svou politicko-diplomatickou stékavostí, která je schopná vyvažovat různé tlaky a slaďovat protivy, ale jen do té doby, než si člověk řekne, že mu ta hra na harmonii už leze krkem.) Současné kontakty Jana Friče (* 1983) s Dlouhou nejsou omezeny na inscenaci Už není třeba dělat vůbec nic, pod níž je dotyčný podepsán nejen režijně, nýbrž také jako spoluautor scénáře a scény; současně se totiž v kuloárech hovoří o tom, že právě Frič by mohl v uměleckém vedení Dlouhé nastoupit na uvolněné místo po režijní dvojici SKUTR (Martin Kukučka & Lukáš Trpišovský), která se v nynější sezoně ujala vedení činohry v Národním.

Tématem Jana Friče posledních let je nadprodukce, únava z ní. Primárně to myslí divadelně, hovoří o únavě ze zdejšího provozu, ale jistě by se nebránil tomu, kdybyste mu řekli, že jím tematizovanou únavu lze vztáhnout i na současný způsob života jako takový. Inscenace Už není třeba dělat vůbec nic je reakcí na tento stav, ale i produktem tohoto stavu. Je to věc velmi nejednoznačná jak co do tématu a výkladu, tak kvality.

Vpravo na jevišti se nachází kamera, světlo a židle – na ni hned na začátku usedne a po většinu inscenace na židli také setrvá Marie Poulová. Její proměnlivá a oduševnělá tvář je v detailu promítána na velké plátno v zadním plánu jeviště. Prostor pod plátnem a po stranách jeviště vymezuje prostor zábradlí a něm pověšený lodní kruh; připomíná to tedy lodní palubu. Po „ní“ se pohybuje pět postav. Říct, že spolu hovoří, by bylo poněkud odvážné, ony spíše pospolu pronášejí jednotlivé repliky (nejednou vzaté z literárních děl), které na sebe slyší po básnickém způsobu, asociativně a atmosféricky. A rovněž „nějak“ komunikují s tváří Poulové. Pro živel vody je příznačné vlnění a vlny slov a obrazů se tady převalují jedna přes druhou; zřejmě se tu chce evokovat jistý druh pohybu, nezáměrného, tekutého, nespěchavého, pohybu zintezivňujícího vnímání. Že by cosi na způsob lucidního snění? Divák si na to musí hledat odpověď sám, já v tom tady moc nepomohu.

Některé momenty mi přišly pěkné samy o sobě, jako poezie okamžiku, lyrické existence, básnické bezúčelnosti. Ale zhruba hodina a půl mi přijde na tohle příliš. A proložení onoho zpomaleného jevištního existování dvěma písněmi, jejichž ladění je úmyslně shazující, mi přijde jako divné gesto – tedy pokud to nemá být oddychová chvíle od abstraktních promluv a obrazů, ale to bych raději, kdyby se přemíra abstrakce „řešila“ jinak, než humorem vedeným skoro na komoru. A sugerování pocitu, že tam kdesi na jihu, u moře, se věci vyjeví ve větší opravdovosti, že tam lze dosíci jisté harmonie, je představa suchozemce, který k mořskému či oceánskému živlu přicestuje v dovolenkovém čase, kdy moře či oceán zimně neběsní, kdy nedává vůči člověku najevo svou naprostou převahu a lhostejnost.

Herecký sextet Jan Frič bezesporu vyladil, je to režisérsky jemná práce, téma večera si nejspíš naformulovali, takže asi vědí, o čem a proč to hrají, ale z vnějšího pohledu se ušlá cesta ukazuje být zároveň i cílem. Jako kdybychom hleděli na proces, který si aktéři užili, obohatil je, ale ustrnulo to v procesuální fázi a zpráva pro publikum není až tak důležitá. Dramaturgicky je to v repertoáru Divadla v Dlouhé exotická položka. Daleko spíše si ji dokážu představit na jiné pražské scéně, ve Studiu Hrdinů. Dávám tomu pár repríz v letošní sezóně, do další sezóny tenhle titul sotva přejde.

Už není třeba dělat vůbec nic Záběr z inscenace v pražském Divadle v Dlouhé Už není třeba dělat vůbec nic, foto: Divadlo v Dlouhé – Martin Špelda

Divadlo v Dlouhé, Praha – Kateřina Součková, Jan Frič a kolektiv: Už není třeba dělat vůbec nic

Režie: Jan Frič, dramaturgie: Kateřina Součková, scéna: Jan Frič, Jana Hauskrechtová, kostýmy: Jana Hauskrechtová, hudba: Mojmír Měchura. Účinkují: Martin Matejka, Pavel Neškudla, Marie Poulová, Samuel Toman, Anna Tomanová, Miroslav Zavičár.

Premiéra: 5. listopadu 2022, nejbližší představení: 25. listopadu.

Související