Vesmírné koráby z jiných planet, anebo „jen“ kvalitní současné umění na venkově?

Volavky a predátoři (4/8)

Pavel Karous
Autor pořadu sochař Pavel Karous výtvarné umění miluje víc, než je zdrávo, foto: ČT art

Kromě zvelebených domů, obchodu se smíšeným zbožím, zarostlého fotbalového hřiště či trosek bývalého JZD můžeme v některých vesnicích narazit i na kvalitní umělecká díla. Pravda, v okolním prostředí někdy vyhlížejí, jako kdyby do obce přistála z jiné planety. Proto nás zajímalo: Vstupují do těchto „cizácky“ působících vesmírných korábů i místní občané? Odpověď jsme hledali v Kulturáku ARCHA v Lubné u Poličky, v usedlosti Chaos nalézající se v obci Střítež a v Cifra Gallery, která se nachází Doubici v okrese Děčín.

V dalších dílech se můžete těšit na témata jako jsou současné katolické umění, sochařské festivaly či návrat okrašlovacích spolků. A nezapomeňte… Všechnu moc imaginaci!

MgA. Pavel Karous PhD. (* 1979)

Sochař, pedagog a publicista. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde poté působil jako odborný asistent v Ateliéru skla. Dlouhodobě se věnuje dokumentaci a popularizaci výtvarného umění z období reálného socialismu, k němuž připravil knižní katalog Vetřelci a volavky (2013) a s režisérkou Rozálií Kohoutovou také stejnojmenný dokumentární film (2008). Od roku 2018 připravoval a moderoval pořad Vetřelci a plameňáci, zaměřený na současné umění v městské krajině. S výtvarníkem Vladimírem Turnerem vytvořil pro online deník Alarm pořad Antifascist Art (2022) o angažovaném umění.

Související