Group Therapy

26. 4. 2024 - 11. 8. 2024, Praha

Typ akce
Výstava
web
http://ghmp.cz/dum-u-kamenneho-zvonu/
Místo
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské náměstí 13, Praha
zobrazit na mapě

Sbírková výstava Group Therapy s podtitulem Collections in Dialogue proběhne 26. 4. až 11. 8. 2024 v Domě U Kamenného zvonu.

Německý Telekom je donátorem rozsáhlé sbírky východoevropského umění vzniklého během posledních dvou dekád. Sbírka byla založena v roce 2010 a sídlí v Bonnu. Také GHMP se za posledních deset let podařilo shromáždit poměrně rozsáhlý soubor současného umění od devadesátých let k dnešku. Oproti původnímu návrhu ze strany Nathalie Hoyos a Rainalda Schumachera, kurátorů sbírky, aby galerie vystavila výběr z této kolekce, se kurátoři GHMP po vzájemných rozpravách rozhodli pro aktivnější spolupráci mezi oběma institucemi. V připravovaném projektu galerie přinese srovnání obou sběratelských přístupů a pokusí se konfrontovat autory a jejich témata ze své i jejich strany. Pozornost obrátí také na to, co jedna i druhá instituce reflektují či sledují ve své sbírkotvorné strategii.

Deutsche Telekom pracuje s celým východoevropským prostorem, čeští umělci jsou v jeho sbírce zastoupeni jen menšinově. Cílem projektu bude postavit české zástupce mladých a mladších generací vedle jejich souputníků ze zbytku zemí bývalého „Východu“ a hledat, v čem jsou na stejné vlně a v čem se mohou dokonce absolutně lišit. Na jejich tvorbu budou kurátoři nazírat skrze okruhy, jako jsou Rovnoprávnost a demokracie, Kolektivní autorství, Historie a její aktuální percepce, Co přináší a co negují nové technologie a další.

GHMP už v minulosti prezentovala ukázky z různých významných zahraničních kolekcí (Sprengel Museum, Hanover, 1993; Švédská královská sbírka, 1995; Moderna Muset, Stockholm, 1999; Rýnské zemské muzeum, Bonn, 2000; Sbírka Berlinische Galerie, 2002; Prinzhornova sbírka, 2009 ad.). Výstavní projekt Group Therapy bude připraven v návaznosti na tuto výstavní linku.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články