Svobodná akademie: Hana Duffková

25. 4. 2024 19:00, Praha

Typ akce
Ve měste
web
http://www.vaclavhavel-library.org
Místo
Knihovna Václava Havla
Ostrovní 13, Praha
zobrazit na mapě

Co se to děje se silnými slovy: o změnách v jazyce a ve společnosti

Jazyk je jedním z důležitých nástrojů budování ideologií a jedním z hlavních prostředků manipulace. Snadnou cestou k ovlivňování společnosti je používání klíčových výrazů, které na sebe vážou silné, kulturně a historicky podmíněné konotace. Tyto konotace, často negativní, už dávno nemusejí odpovídat původnímu obsahu těchto výrazů a jejich užití. Například fašismus už dlouho není jen termínem pro označení italské meziválečné ideologie a nezůstalo ani u jeho rozšířeného užití za doby druhé světové války. Analogické posuny v užívání můžeme sledovat i u dalších slov z podobného významového pole, jako je nacismus, nacista, totalita, komunismus, komunista, bolševik, neo/marxista aj. Nahlížet na tento posun jako na pouhé vyprázdnění dané neznalostí mluvčích by bylo lingvisticky zavádějící a společensky neobezřetné. Během přednášky se řečnice pokusí ukázat, že něco podstatného o vzestupu fašismu a dalších podobných slov v současném diskurzu umějí říct jazykové korpusy, obrovské elektronické databáze jazykových projevů. S oporou o reálná jazyková data zkusí nabídnout odpověď na to, jestli a jak a proč ne/lze jazykovou změnu zastavit.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články