Vlastimil Nenadál: Trans naturalis

26. 1. 2024 - 31. 3. 2024, Jihlava

Typ akce
Výstava
web
http://www.ogv.cz
Místo
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Alternativa
Komenského 10, Jihlava
zobrazit na mapě

V rámci názvu pracuje Vlastimil Nenadál s jazykem v dnešní době nepříliš běžným. Latinský výraz „trans“ může být vykládán jako něco, co je za onou přírodou, možná až něco nadpřirozeného. Oproti tomu „naturalis“ značí něco přírodního, vycházejícího z našeho světa. Trans naturalis tedy překonává přírodu, možná i běžné chápání. Jde o fúzi světů, ke které autor nachází paralelu v obrazech. Obraz se stává volným prostorem pro metafyzické úvahy.

Trans naturalis je snahou malířsky uchopit fyzicky neuchopitelné fenomény a nezměřitelné metafyzično. V obrazech reflektuje pohled na lidský stav bytí a nebytí. V obrazech se vyskytuje tématika smrti, prázdnoty či zanechání otisku stop po existenci člověka a společnosti. Ačkoliv v plátnech autora se nenachází lidská figura, přítomnost člověka je zde projektována do obrazů pomocí zástupných symbolů, květin a rostlinných vzorů. Převážně pracuje s rostlinnými motivy, které požírají své vlastní prostředí, nebo vlastní obraz. Obrazy odkazují k úvahám o prázdnotě. A to k prázdnu, které nastane po uhynutí smyšleného druhu rostliny. Rostliny jsou jakousi rostoucí prázdnotou, připomínkou smrti, která může být i oním prázdným místem, kam nemohou lidé nahlédnout.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články