Galerie bez diváků: Oslava grafického designu v Brně aneb Rajlich 100

Ondřej Chrobák před instalací z plakátů
Výstavou Rajlich 100: Art & Design provází kurátor Ondřej Chrobák, zdroj: web ČT art, Ondřej Mazura

Rozsáhlá akce má tři části. První, Art & Design, je k vidění v Pražákově paláci a je přehlídkou autorovy celoživotní tvorby. Právě tu máte možnost si částečně prohlédnout ve výše publikovaném videu. Kromě plakátové tvorby, grafických či scénografických návrhů, ukazuje Rajlichovu malířskou tvorbu, zejména ze sedmdesátých let.

Jan Rajlich Jan Rajlich, nedatováno, foto: archiv Moravské galerie v Brně

V Místodržitelském paláci jsou k vidění další dvě expozice. Hommage à Jan Rajlich je poctou tomuto tvůrci coby zakladateli Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Představuje sto autorských plakátů s námětem podobizny či odkazu Jana Rajlicha. Plakáty byly navrženy designery ze třiceti zemí světa právě pro tuto akci. A expozice Jan Rajlich & Bienále Brno prezentuje ukázky tvorby významných osobností, které se účastnily Bienále Brno v letech 1964–1992, tedy v době, kdy stál Jan Rajlich v jeho čele.

Spolukurátor tohoto výstavního projektu Ondřej Chrobák o autorovi říká: „Byl to grafický designér, tvůrce několika stovek plakátů, zasahoval v širším kontextu do oblasti, které se později začalo říkat vizuální komunikace, je tvůrcem korporátní identity Brněnských veletrhů, spolupracoval s architekty, vytvářel navigační systémy v architektuře, okrajově zasahoval do scénografie, dokonce i do televizní tvorby.“

Jan Rajlich se narodil (10. dubna 1920) v jihočeské obci Dírná. Od mládí toužil stát se malířem. Vystudoval malířství na Škole umění ve Zlíně, ta byla jako jediná umělecká škola vyšší odbornosti otevřena během válečného protektorátu. Po ukončení studia nedlouho pracoval jako redaktor v Těšínských novinách. Později působil jako samostatný malíř, věnoval se především krajinomalbě a žil krátce ve Vimperku, kde se seznámil se svou budoucí ženou Boženou. Roku 1950 se jim narodil syn Jan a rodina se usadila v Brně. S tímto městem je pak osudově spjatý, i když pracoval také v Praze, respektive pro pražské instituce. Například v letech 1952–1953 byl vedoucím grafikem při zřizování Památníku národního písemnictví.

Jan Rajlich zahajuje Bienále Brno ve dvoraně Uměleckoprůmyslového muzea Jan Rajlich zahajuje Bienále Brno 1974 ve dvoraně Uměleckoprůmyslového muzea, foto: archiv Moravské galerie v Brně

Rajlich stál u zrodu nejednoho sdružení nebo instituce. V Brně se spolužáky a přáteli založil hned počátkem padesátých let pracovní uskupení Kolektiv. Nemělo dlouhého trvání, část pracovníků, mezi nimi i Rajlich, přešla v roce 1954 do družstva Propagační tvorba. Rajlich se plně napřel do užité grafiky, která se stala jeho doménou. Družstvo Propagační tvorba však bylo v roce 1961 zrušeno; Rajlich pak v lednu stál 1969 u nového zrodu a do půle sedmdesátých let se angažoval ve vedení tohoto družstva, jež existuje dosud. V roce 1963 Rajlich inicioval vznik Mezinárodního bienále grafického designu v Brně, které se koná dodnes a účastnili se jej přední výtvarníci a grafici z celého světa. O dva roky později spolu s Pavlem Navrátilem a Igorem Zhořem založili v Brně Galerii Jaroslava Krále (GJK) a téměř dvacet následujících let Rajlich vytvářel její tiskoviny. V roce 1968 náležel mezi zakládající členy multioborového uměleckého Sdružení Q, přičemž část jeho členů se pravidelně – až do roku 1989! – setkávala i po normalizačním zákazu působení; říkali si „čtvrtečníci“. Když byla počátkem devadesátých let založena v Brně Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Rajlich vedl první rok ateliér vizuálních komunikací. V roce 1992, po téměř třiceti letech prezidenství, předal vedení Mezinárodního bienále grafického designu mladším.

V prvním desetiletí 21. století se Jan Rajlich pustil do psaní memoárů. Nejprve roku 2005 publikoval vzpomínkovou knihu na svá studentská léta ve Škole umění ve Zlíně Přistřižená křídla (1939–1945). O deset později se objevila publikace Brno – černá bílá, v níž Rajlich vzpomíná na kulturní Brno druhé půle minulého století; jeho text však není dokončen v zamýšlením rozsahu, neboť pisatele již vážně sužovala oční choroba. Autorovu plakátovou tvorbou a užitou grafiku zmapovala monografie Jan Rajlich: plakáty, grafika, grafický design (1999). K nynější výstavnímu projektu Rajlich 100, jehož kurátory jsou Ondřej Chrobák, Marta Sylvestrová a Jan Rajlich ml., vydala Moravská galerie více než čtyřsetstránkovou a více než kilogram vážící publikaci Jan Rajlich 100: Mr. Brno.

Související