Galerie bez diváků. V Liberci Rukopis převzít nejde!

Autor výstavy David Hanvald
Autor výstavy David Hanvald, foto: ctart.cz

V Oblastní galerii Liberec byla 25. září otevřena výstava Davida Hanvalda Rukopis převzít nejde! Běžného provozu si tedy užila docela krátce, oficiálně přitom trvá do 3. ledna 2021. Expozice kombinuje autorův cyklus obrazů Stavebnice a jeho nejnovější textové kaligrafie, a to v instalaci vytvořené na míru funkcionalistické podbazénové haly Lázní, v nichž galerie sídlí. Autorův dvorní vykladač Martin Dostál, který je spolu se Zuzanou Štěpaničovou kurátorem výstavy, k instalačnímu provedení poznamenává: „Libereckou výstavu můžeme vnímat jako jedno velké dílo, byť prostorová konstrukce, v níž se Hanvaldova díla nacházejí a která je dílem Matěje Jakoubka a Tomáše Rýdla, vycházela z galerijního omezení. To spočívalo v nemožnosti tlouci hřebíky do stěny, což by ale výstavu jako takovou prakticky znemožnilo. Tato náhoda však připravila a rozehrála napínavou možnost, která souzní s principy malířova myšlení,“ uvádí k výstavě její kurátor Martin Dostál.

A Signature Style Cannot Be Forged A Signature Style Cannot Be Forged, repro: archiv umělce

„Již řadu let prostřednictvím geometrické abstrakce reaguje na podněty moderny pomocí cyklického zpracování myšlenkových představ a přehodnocování podnětů ikonických osobností moderního umění,“ píše se v anotaci výstavy Rukopis převzít nejde! Co to znamená „v praxi“? Například to, že už ve své diplomové práci, sérii Systém, konstrukce, řád (2008-2009), Hanvald vycházel z architektonických návrhů Louise Kahna. V následujících dílech se inspiroval kupříkladu tvorbou předních výtvarných minimalistů nebo dalších architektů, ale také geometrickou abstrakcí či díly české avantgardy (Sudek, Funke, Teige).

K nedávno vzniklým textovým kaligrafiím, které jsou shrnuty titulem Textové obrazy, pak Hanvalda dovedl mimo jiné rezidenční pobyt v Pekingu. Kaligrafickou malbu na vodu přiblížil více západnímu vidění a cítění. Nejdříve jeho textové obrazy vycházely z názvu barvy, později do nich začal Hanvald promítat i sociální realitu. V instalaci se tak například nachází obraz SARS-CoV-2, což je jedno z označeních viru, kvůli němuž nakonec byla výstava před veřejností uzavřena. K výstavě vyšel díky spolupráci pražské Galerie Zdeněk Sklenář a Oblastní galerie Liberec katalog – dvojkniha – přibližující oba vystavované dva cykly.

Z katalogu Davida Hanvalda Z katalogu Davida Hanvalda, foto: ctart.cz

Malíř David Hanvald se narodil (*1980) v Liberci. V roce 2000 maturoval na umělecké průmyslovce v Jablonci nad Nisou. Poté rok studoval výtvarné umění na fakultě v Ústí nad Labem, další rok pobyl na Technické univerzitě v Liberci, až roku 2003 nastoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, do ateliéru malby Stanislava Diviše, kterou také v roce 2009 absolvoval.

Související