Křížem krážem Národní galerií Praha #3

20. století

Veronika Wolf
Historička umění Veronika Wolf představuje slavná díla ze sbírek Národní galerie v Praze

V rámci třetí videosady si můžete prohlédnout a obdivovat plátno Milenci impresionisty Augusta Renoira, které spolu s dalšími proslulými obrazy zakoupilo Československo roku 1923 do své sbírky francouzského umění. Vazbu k Francii pak tematicky doplňují slavná díla Františka Kupky a malířky Toyen.

Auguste Renoir, Milenci (1875) a sbírka francouzského umění v NGP

Československo vzniklo na sklonku první světové války v říjnu roku 1918. Mladý stát chtěl zaujmout na mapě Evropy důležitou politickou i kulturní roli. V roce 1923 byl proto uskutečněn velkorysý státní nákup uměleckých děl světových autorů (Monet, Cézanne, Gauguin, van Gogh, Picasso aj.), které dnes tvoří jádro tzv. francouzské sbírky Národní galerie Praha. Díky této akvizici bylo získáno i rozměrné plátno Augusta Renoira Milenci, právem řazené mezi vrcholná díla francouzského impresionismu.

František Kupka, Balada (Radosti života, 1901); Amorfa. Dvoubarevná fuga (1912)

Český umělec František Kupka, který značnou část života prožil ve Francii, byl průkopníkem abstrakce. Jeho dílo Balada (Radosti života) představuje ranou tvorbu vycházející ze symbolismu. Zachycuje dvě nahé, na neosedlaných koních jedoucí ženy, které se vyhřívají v paprscích zapadajícího slunce. Obraz Amorfa. Dvoubarevná fuga je zásadním dílem počátků abstraktního umění a bylo vystaveno na Podzimním salonu v Paříži již v roce 1912. Zachycuje dynamiku pohybu a zároveň stírá rozdíl mezi zobrazeným námětem a pozadím.

Toyen, Léto (1931); Úděs (1937)

Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová) tvořila v Praze a Paříži. Je významnou představitelkou evropského surrealismu, který zdůrazňuje osvobození mysli, zachycení podvědomí, vzpomínek, představ a snů. Esenci krásného slunného dne v sobě nese obraz Léto, kde neznámé, pouze tušené tvary volně plují beztížným prostorem. Naproti tomu obraz Úděs velmi realisticky znázorňuje iracionální hrůzu. Ve výjevu rezonuje napětí, úzkost a nebezpečí, což předznamenává strach z blížící se druhé světové války.

Související