Křížem krážem Národní galerií Praha #1

Od gotiky po baroko

Veronika Wolf
Historička umění Veronika Wolf představuje slavná díla ze sbírek Národní galerie v Praze

V rámci první videosady si můžete prohlédnout vzácnou deskovou malbu z doby císaře Karla IV., oblíbená díla a umělce císaře Rudolfa II., a také dva slavné obrazy barokních mistrů Karla Škréty a Petra Brandla. V dalších dvou dílech seriálu budou následovat především čeští autoři konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století, kteří se výrazně prosadili v zahraničí.

Karel IV. a Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi (neznámý autor), před 1371

Karel IV. (1316–1378) patří mezi nejvýznamnější osobnosti středoevropských dějin. Byl prvním českým králem, který byl korunován i císařem Svaté říše římské. Za jeho vlády se Praha stala centrem říše a vznikalo zde bezpočet mimořádných uměleckých děl. Mezi nejskvostnější z nich patří Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi, vrcholné dílo gotické deskové malby. Zobrazuje Karla IV. a jeho následníka, syna Václava IV., jak klečí před Pannou Marií s Ježíškem. Objednatelem obrazu byl pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, zachycený ve spodní části obrazu v okamžiku, kdy symbolicky přebírá pražské arcibiskupství z rukou sv. Vojtěcha, jednoho ze zemských patronů.

Albrecht Dürer, Růžencová slavnost, 1506

Obraz Růžencová slavnost vytvořil německý renesanční mistr Albrecht Dürer pro kostel sv. Bartoloměje v Benátkách. Rozměrné dílo se okamžitě stalo senzací a v roce 1606 bylo zakoupeno císařem Rudolfem II., aby tvořilo součást jeho věhlasných sbírek v Praze. Ve středu symetrické kompozice je trůnící Panna Marie s Ježíškem, obklopena zástupci moci církevní i světské. Na obraze, který vyniká výraznou barevností, se znázornil i sám umělec, Albrecht Dürer.

Roelandt Savery, Ráj, 1618

Habsburský císař Rudolf II. sídlil v Praze a díky svému sběratelskému zaujetí byl mimořádným znalcem a milovníkem umění. Na jeho dvoře pobývala řada slavných umělců a osobností tehdejší Evropy. Mezi nimi i vlámský malíř Roelandt Savery, který vynikal schopností velmi věrohodně znázorňovat běžná i exotická zvířata a rostliny. Obraz Ráj, který zachycuje malou postavu Adama obklopeného překypující faunou i flórou, je prvotřídní ukázkou Saveryho mistrovství.

Karel Škréta, Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny, 1653

Karel Škréta, významný představitel české barokní malby, zachytil na skupinovém portrétu řezače drahých kamenů Dionysia Miseroniho s rodinou. Jedná se o velmi originální kompozici, kde všechny osoby spolu komunikují buď gesty, nebo pohledy. Zachycen je též průhled do kameno-řezačské dílny, kterou založil Dionysiův otec Ottavio. Ten do Prahy přišel z Milána na pozvání císaře Rudolfa II. Na obraze můžeme identifikovat nejen členy Miseroniho rodiny, ale i vzácné předměty, které vzešly z jeho dílny.

Petr Brandl, Simeon s Ježíškem, 1730

Petr Brandl se řadí mezi přední malíře českého barokního umění. Byl to velmi talentový, žádaný umělec, s řadou prestižních zakázek. Jeho bouřlivý osobní život ho však přivedl až do vězení pro dlužníky. Na obraze s biblickým námětem Simeon s Ježíškem mistrně zachytil duševní rozpoložení starce, který do rukou bere malé dítě a poznává v něm Spasitele. Toto Brandlovo dílo vyniká díky bravurní práci se světlem a dynamickým, pastózním nánosům barvy za použití štětce i vlastních prstů mimořádnou uměleckou kvalitou.

Související