Současní čeští galeristé a investoři do umění: Rudolf Kasper

Historická budova Elektrárny Poříčí 1
Historická budova Elektrárny Poříčí 1 na okraji Trutnova, kterou Renata a Rudolf Kasperovi přetvářejí na kulturní centrum věnované sochařské tvorbě, foto: Archiv EPO1

Když trutnovský podnikatel Rudolf Kasper (* 1958) získal historickou budovu Elektrárny Poříčí 1, rozhodl se společně s manželkou Renatou, že ji přetvoří na kulturní centrum věnované sochařské tvorbě. Ředitelem tohoto centra se letos v květnu stal Jan Kunze (* 1976), dramaturg, kurátor, básník a muzikant spojovaný s různými kulturními projekty napříč uměleckým spektrem. Prostory vznikajícího EPO1 nyní podstupují rozsáhlou rekonstrukci, pro veřejnost se otevřou v dubnu 2023. Celkové náklady budou vyšší než sto milionů korun, konečnou částku nelze zatím přesněji potvrdit. Finální řešení je ve fázi projektování. Právě Kunze je ten, kdo odpovídá na následující otázky.

Jan Kunze Dramaturg, kurátor, básník a muzikant Jan Kunze, který odpovídá na otázky v tomto rozhovoru.

Zkuste v několika větách představit projekt EPO1.

Centrum současného umění EPO1 vzniká v historickém objektu prvorepublikové elektrárny na východním okraji Trutnova. Svými rozměry jde o objekt natolik velkorysý, že se bezpochyby zařadí mezi největší soukromé umělecké instituce v České republice. Bývalá turbínová hala, zabírající asi polovinu celého objektu, může poskytnout mimořádné prostory velkoformátovým sochám a plastikám, které se do jiných galerií nevejdou. V druhé polovině objektu se bude nacházet několik menších galerijních prostor, nicméně i tyto jsou mnohem větší než běžné statní nebo soukromé galerie. V projektu se počítá i s vybudováním rezidenčních bytů pro umělce, kteří budou moci na svých dílech pracovat v bezprostředně navazujících výrobních halách společnosti KASPER KOVO. Za revitalizací této krásné industriální budovy a vůbec za celým záměrem vybudování EPO1 stojí zakladatel a jednatel této firmy Rudolf Kasper s manželkou Renatou, kteří podporují umění a kulturu už více než třicet let.

Zakladatel EPO1, podnikatel Rudolf Kasper, dříve v rozhovorech několikrát uvedl, že se uměním rád obklopuje, nenakupuje však nijak koncepčně a za sběratele se nepovažuje. Jaké umění preferuje?

Zájem manželů Kasperových se soustředí na současné a moderní umění, především z druhé poloviny minulého století a ze století jednadvacátého.

Podnikatelé a podporovatelé umění Renata a Rudolf Kasperovi Podnikatelé a podporovatelé umění Renata a Rudolf Kasperovi, foto: Archiv EPO1

V rozhovoru na oficiálních stránkách centra zmiňuje, že primárním cílem není budovat špičkovou a drahou sbírku umění, avšak čas něco takového pravděpodobně přinese. Lze tedy předpokládat, že bude mít centrum do budoucna svou uměleckou kolekci?

Vybudování soukromé sbírky umění nikdy nebylo hlavním cílem projektu, ačkoliv předpokládáme, že časem nějaká kolekce vznikne. Jde však především o vybudování centra současného umění poskytujícího otevřený prostor pro všestrannou interakci s uměleckou tvorbou s možností realizace uměleckých děl ve výrobních prostorách společnosti KASPER KOVO. Mezi hlavní aktivity bude patřit galerijní činnost a zprostředkování kontaktu s uměleckou tvorbou veřejnosti, ať už přímo v EPO1, anebo ve veřejném prostoru v různých městech a místech po celé České republice. Samozřejmě počítáme i s edukační činností, například s pořádáním workshopů, diskuzí, přednášek a jiných doprovodných programů zahrnujících škálu kulturních fenoménů mezioborového charakteru. Rádi bychom, aby se EPO 1 stalo jedinečnou institucí v rámci regionu, chceme být kvalitní platformou pro současné výtvarné umění, architekturu, design a veřejný prostor s aktivitami celorepublikového významu i přesahem do zahraničí.

Otevření pro veřejnost mělo proběhnout příští rok v květnu. Vinou koronavirové pandemie se přesouvá do první poloviny roku 2023. Je už známý zahajovací program?

Ten právě ladíme a předpokládáme, že jasno budeme mít letos na podzim.

Kolik výstavních prostor se bude v historické budově elektrárny celkem nacházet? S jakým dalším zázemím se počítá?

Celá budova EPO1 má čtyři základní části. Největší výstavní prostor vznikne v bývalé gigantické turbínové hale. Mimo ni se v budově bude nacházet ještě několik dalších výstavních prostor. Dále počítáme s vybudováním depozitářů, dvou rezidenčních bytů, zázemím pro návštěvníky, bookshopem, restauračním zařízením i menší kavárnou, prostorem na přednášky a v budoucnu i se sculpture parkem na přilehlém pozemku.

Rozhovor s galeristou
Rozhovor s podnikatelem Rudolfem Kasperem o jeho plánované galerii pro Trutnovinky z 26. 11. 2020, zdroj: Youtube

Zaujalo mě, že projekt kulturního centra vyvstal z touhy zachovat původní industriální budovu. Kdo je autorem rekonstrukce a byl inspirací nějaký obdobný počin, třeba ze zahraničí?

Historická budova původní Elektrárny Poříčí 1 v Trutnově je sama o sobě velmi zajímavá stavba z červených cihel. Elektrická energie se zde vyráběla už v roce 1914. Architektonické řešení má na starosti Atelier Tsunami a klade důraz nejen na funkčnost a jednoduchost, ale i na zachování jedinečného industriálního genia loci. V maximální možné míře chceme respektovat původní stavební prvky a technologie. Přiznané budou potrubní rozvody tepla, mostový jeřáb, střešní vazníky i schodiště. Citlivá revitalizace historických industriálních prostor je dnes nesporným znakem kvalitního architektonického řešení. Zajímavých příkladů a inspirací bychom našli řadu nejen v České republice.

Již dříve probíhala spolupráce Kasper Group, respektive manželů Kasperových, s Čestmírem Suškou, Michalem Gabrielem, Veronikou Psotkovou nebo Magdalenou Jetelovou. Funguje již nyní kooperace v rámci EPO1 s konkrétními umělci? Pokud ano, tak s kterými?

Kromě uvedených umělců můžeme zmínit spolupráci s Davidem Černým nebo Pastou Onerem. Do budoucna předpokládáme, že takových kooperací vznikne mnohem víc.

Poznámka redakce: Jan Kunze byl vloni účastníkem naší rubriky Jedna báseň, kde přečetl ukázku ze své sbírky Monstre Charmant.

Související