Plný život Oskara Kokoschky. Adam Gebrian v Americe. Nebojte se psychoterapeutické pohovky

Knižní kvarteto #26

Generální ředitel Národní galerie Jiří Fajt hovoří o portrétu T. G. Masaryka od Oskara Kokoschky před zahájením výstavy Kokoschka a Praha; Veletržní palác, únor 2015. Ilustrační snímek, foto: ČTK – Michal Kamaryt

Rubrika Knižní kvarteto je subjektivním výběrem z titulů vydaných právě teď, i třeba před nějakou dobou. Sestava je – pokud možno – komponována tak, aby v ní byla zastoupena produkce jak původní, tak překladová, jak beletristická, tak literatury faktu, jak mainstreamová, tak „okrajová“.

Umělec, dějiny, politika

Bez jediné ilustrace, vyjma obálky s portrétem tvůrce, se obešel tento hutný, poznámkovým aparátem vybavený životopis proslulého rakouského malíře, ale také spisovatele Oskara Kokoschky (1886–1980). Jeho život byl spjat mimo jiné s Prahou (dědeček Václav a strýc Josef z otcovy strany byli pražskými zlatníky) a česká metropole se rovněž stala námětem jeho obrazů a portrétoval kromě mnoha dalších osobností i TGM (viz titulní fotografie k tomuto kvartetu). Ostatně jedna z kapitol knihy, jejímž autorem je publikačně plodný německý literární vědec a spisovatel Rüdiger Görner (* 1957), se jmenuje Pražské pohledy z okna.

Görner uvádí, že výtvarníkovu etapu, kdy čtyři roky pobýval v meziválečné Praze, charakterizují „pohledy na Prahu nebo pohledy z okna, jež budí dojem, jako by toto město bylo zabydleno hlavně barvami. Právě intenzivní barevnost charakterizuje vedle Masarykova portrétu také podobiznu Oldy Palkovské, jež vznikala dva roky, na Kokoschku dlouho, (1935–1937) a i umělcův autoportrét jako ‚zvrhlého umělce‘ z roku 1937. U toho posledního obrazu symbolizují nápadně světlé barvy (Kokoschka ve světle modrém trikotu!) odpor proti temné době.“ Obecně o této knize platí, že autor se snaží rakouského tvůrce nahlížet v dobových souvislostech zdaleka nejen uměleckých, nýbrž také společenských a politických, a to proto, že Oskar Kokoschka nebyl politický „mimoň“, orientoval se i v tomto oboru lidského konání velmi dobře, však tomu portréty politiků také napovídají.

Obálku s portrétem umělce navrhl Aleš Douša, repro: Academia

Rüdiger Görner: Oskar Kokoschka. Umělec století

Přeložil Vladimír Čadský, básně přeložil Radek Malý. Academia, Praha 2023, 356 stran, doporučená cena 465 korun.

Popularizátor (zase) na cestách

Třetí kniha architekta, propagátora, kritika i fanouška architektury Adama Gebriana (* 1979), v jejímž názvu je přítomen počet měsíců. Po svazcích Tři měsíce v Barceloně (2021) a Dva měsíce v Lisabonu (rovněž 2021) se nedávno „dostavilo“ Sedm měsíců v Raleihg, New Yorku a Chicagu – uvedený čas v USA strávil autor předloni se svou rodinou, manželkou Markétou a synem Filipem. Stalo se tak díky Fulbrightově stipendiu, které manželka získala na univerzitě v Raleigh, ve zhruba půlmilionovém hlavním městě státu Severní Karolína. Žánr těchto Gebrianových „zpráv o pobytu“ je nejednoznačný: něco mezi cestopisem, deníkem a bedekrem s důrazem na architekturu. Takže styl velmi osobní, výběr interesantností zcela subjektivní, k tomu spousta autorských fotek vesměs kvality poučeného fotoamatéra, na nejedné z nich syn Filip. Vnější, grafická i polygrafická podoba knihy má přece jen nejblíž k průvodci. Na konci svazku naleznete QR kód s mapou míst, o nichž Gebrian v průvodci píše, ale i míst, „která se do knihy už nevešla“.

Obálku s využitím fotografie Adama Gebriana navrhl Ondřej Mikulecký, repro: Euromedia Group – Universum

Adam Gebrian: Sedm měsíců v Raleihg, New Yorku a Chicagu

Euromedia Group v edici Universum, Praha 2022, 296 stran, doporučená cena 399 korun.

Komiks, který chce pomoci

Základní informace o psychoterapii formou komiksu. Kniha stojí na příběhu terapeutky Pat, k níž dochází ambiciózní advokát James, jehož stíhají kleptomanská nutkání. Účelem je to, aby čtenář(ka) získal(a) představu, co terapie obnáší. Příběhy z pohovky nejsou zdaleka první publikací, v níž nakladatelství Portál formou komiksu přibližuje společenské a sociální vědy. Ale tento titul se poněkud odlišuje tím, že sice běží o komiks, ale textově není omezen výhradně na bubliny či vpisování do ilustrací. Tyto atributy dílo samozřejmě obsahuje, ale zároveň pod černobílými kresbami běží malými literami vysázený text, který je někdy komentářem k tomu, co se v ilustracích „odehrává“, jindy poskytuje obecnější informace o psychoterapii. Autorkou scénáře je britská terapeutka Philippa Perry (* 1957) a ilustrace jsou dílem její dcery Flo Perry. Vzhledem k tomu, že originál vyšel roku 2010 a Flo je ročník 1992, tak matčinu knihu ilustrovala jako velmi mladá…

„Krátká jednohubka, která ukazuje, že i terapeut je pouze a jen člověk a i on se neustále během své praxe učí novým věcem. Aneb cílem terapie není, aby byl člověk neustále šťastný, to ani není možné, ale aby uměl pojmenovat svoje spouštěče a naleznout správné mechanismy k jejich zvládání a také lépe uměl komunikovat,“ stojí ve čtenářském ohlasu na tuto knihu v Databázi knih. Obdobně Příběhy z pohovky glosuje na webu terapie.cz studentka psychologie a budoucí terapeutka Eliška Sýkorová: „Nejvíce si cením toho, že autorka poukazuje na to, že práce psychoterapeuta je velice náročná. I když existují hranice a etická pravidla, ne vždy je lze přesně následovat. Ukazuje, že terapeut není a ani nemusí být dokonalý, má své chyby.“

Obálku podle původního návrhu adaptovala Kateřina Tvrdá, repro: Portál

Philippa a Flo Perry: Příběhy z pohovky. Psychoterapie v komiksu

Doslov Andrew Samuels. Přeložila Petra Diestlerová, lettering Jana Mrázková. Portál, Praha 2022, 152 stran, doporučená cena 312 korun.

Nizozemský náskok

Do své osvědčené edice Každodenní život zařadilo Argo práci Nizozemská kultura 17. století proslulého Johana Huizingy (1872–1945), od něhož v minulosti česky vyšly tituly Erasmus, Ve stínech zítřka, Homo ludens. Geneze přítomné knihy je následující: nizozemský historik Huizinga počátkem roku 1932 pronesl v Německu cyklus tří svých přednášek o nizozemské kultuře 17. století. Následovala jejich německá publikace. Vzápětí přišly dotazy, kdy přednášky vyjdou v autorově rodném jazyce. Protože původní texty byly určeny německému publiku, pro nizozemský trh autor projekt přepracoval, rozšířil zhruba na dvojnásobek a roku 1941 publikoval – a z této podoby vychází překlad.

Existuje dobrý důvod, proč se autor na nizozemskou kulturu daného věku zaměřil, a ten důvod není bez zajímavosti ani pro nás. Sedmnácté století je na evropském kontinentě vnímáno jako století baroka. Tento sloh zanechal v českých zemích, vnořených do západoevropských struktur, velmi silné stopy. „Kraluje nádhera a důstojnost, teatrální gesta, přísná pravidla a uzavřený naučný systém, ideál představuje poslušnost a úcta vůči církvi a státu,“ píše Huizinga. „Jako státní forma je do nebes vynášena monarchie, státy však zároveň každý za sebe vzývají princip bezmezného národního egoismu a suverenity. Veřejný život je v područí nabubřelé krasomluvy, jež touží být brána s dokonalou vážností.“ Ale jen málo z toho platí pro nizozemskou kulturu té doby! Byl to stát méně hierarchizovaný, v němž už se vyskytoval silný městský živel včetně obchodníků a řemeslníků. Je důležité zdůraznit, že Huizinga tu esejistickým způsobem analyzuje dobovou kulturu v jejím nejširším slova smyslu, tedy ve smyslu společenského nastavení, nikoliv umění, i když ani to pochopitelně neopomíjí.

Obálku podle grafického návrhu Roberta V. Nováka zhotovilo Studio Marvil, repro: ČT art

Johan Huizinga: Nizozemská kultura 17. století

Přeložila Radka Smejkalová. Argo, Praha 2022, 116 stran, doporučená cena 248 korun.

Související