Po svárech ve Varech. Tamní symfonikové na prahu změn i nové sezóny

členové a členky orchestru pózují v centru Varů
Těleso s tradicí ve městě rovněž s tradicí, avšak s nesnadnou přítomností. Karlovarský symfonický orchestr, foto: Karlovarský symfonický orchestr

Vstup do nynější koncertní sezóny patřil neotřelému programu, kdy vedle hudby Antonína Dvořáka nechyběla soudobá tvorba od karlovarského komponisty a pedagoga Karla Šimandla. Poměrně odvážné dramaturgie se hráčky a hráči zhostili se ctí. Byly ovšem znát limity orchestru, který je dlouhodobě výrazně podfinancovaný a jehož dohání jedna personální krize za druhou. Ta poslední vyvrcholila letos v březnu, kdy byl v čase vrcholící koronavirové krize odvolán ze strany města dosavadní ředitel Petr Polívka a následně odstoupil i šéfdirigent Jan Kučera. Došlo k výběrovému řízení. Vyhrála je varhanice Michaela Káčerková, první žena-ředitelka v historii orchestru. Čeká ji souboj o finance, o nový a stálý koncertní prostor a v neposlední řadě o prestiž tělesa, které svojí historií zavazuje. A také výběr nového šéfdirigenta.

členové a členky orchestru s nástroji jdou městem Snad je to pochod vstříc lepší budoucnosti. Karlovarský symfonický orchestr na fotografii z plakátu, jímž ohlašoval předplatné na sezónu 2021/2022, foto: Karlovarský symfonický orchestr

Dosavadních koncertů se ujímají hostující dirigenti jako třeba Jiří Štrunc, který řídil i zářijový zahajovací koncert ve velkém sále Grandhotelu Ambassador, v budově s původním názvem Schützenhaus. Ačkoliv plně zrekonstruovaný sál tehdejšího varieté Orfeum nabízí impozantní prostory, k ideálnímu akustickému prostoru má na hony daleko. Tupá a k orchestrální tvorbě nepřívětivá akustika byla kamenem úrazu hlavně v romantických kusech. První skladba, koncertní overtura Karneval předehra op. 92 Antonína Dvořáka, proto vyzněla až nesmlouvavě sterilně, kdy byl bohužel zřetelně slyšet i ten nejmenší nepovedený tah. Přestože se hráčky i hráči snažili sebevíc, skladba se nenesla a celkově vyzněla bez náboje a švihu – spíše jako komorní hudba.

Premiéra Koncertu pro klavír a orchestr č. 2 Karla Šimandla v podání jeho syna, třicetiletého pianisty Jana Šimandla, překvapila kdejakého návštěvníka koncertu. Jde totiž o výrazově vyhrocenou, expresivní kompozici, plnou sólových i orchestrálních výpadů, dynamických změn i společných tutti. Piano zde efektně využívá celou klaviaturu a sólista k němu častokrát přistupuje jako k bicímu nástroji. Autor v programu krátce uvádí posluchače do geneze díla: inspirací byl nespecifikovaný „novodobý Žalm 99“ a jeho modální a tonální nejednoznačnost. A opravdu, kompozice nepodává ucelený výklad ani systematicky nerozvíjí hudební materii, nýbrž spoléhá především na čistě efektní, jakoby nahodilé výrazové prostředky. Nutno dodat, že sólista i orchestr podali perfektní výkon. Pokud tupost akustiky dělala ve Dvořákovo hudbě problém, zde naopak napomohla analytičtějšímu pojetí. Orchestr reagoval s přehledem a se sólistou našel společnou řeč.

orchestr na pódiu hrající Karlovarští symfonikové a klavírista Jan Šimandl při otevíracím koncertu 187. sezóny, foto: Karlovarský symfonický orchestr

Protože byl zahajovací koncert sezóny začleněn do programu 61. ročníku festivalu Dvořákův karlovarský podzim, zazněla na závěr opět Dvořákova hudba, Symfonie č. 8 G dur op. 88 „Anglická“. Toto nesmírně sofistikované dílo, plné nápaditosti a rafinovaných detailů, uvedl z důvodu nižšího rozpočtu co do počtu hráček a hráčů redukovaný orchestr s opravdu upřímnou snahou. Sytě zněly žestě i přesná dřeva. Avšak znovu orchestr nevyužil příležitost k detailnímu ponoru do interpretované hudby.

Přesto se patří hodnotit zahajovací koncert pozitivně. A to i za bezprostřední „domácké“ klima, které večer doprovázelo. Doufejme, že nastávající změny budou veskrze pozitivní a budou mít dopad na stabilizaci tohoto legendárního orchestru a na důstojné podmínky, které si místní hudebnice i hudebníci zaslouží.

orchestr na pódiu hrající Karlovarský symfonický orchestr při otevíracím koncertu 187. sezóny, foto: Karlovarský symfonický orchestr

Dvořákův Karlovarský podzim – Karlovarský symfonický orchestr: Zahajovací koncert 187. koncertní sezóny
Antonín Dvořák: Karneval předehra op. 92
Karel Šimandl: Koncert pro klavír a orchestr č. 2
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88 „Anglická“
Dirigent Jiří Štrunc, piano Jan Šimandl.
Karlovy Vary, Grandhotel Ambassador, 24. září 2021.

Související