Jan Průša

Jan Průša
Jan Průša, foto: Josef Chuchma, ČT art

Narodil se v roce 1990 a pochází z jihočeské Soběslavi. Nejprve vystudoval politologii a mezinárodní vztahy, v současnosti finalizuje studia religionistiky na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. S hudbou je ve styku od raného dětství, muzikantské zkušenosti získal na soukromých hodinách klavíru, altové flétny a zpěvu. První hudební reflexe začal publikovat v roce 2014 na svém blogu, v současnosti přispívá i na portál KlasikaPlus. Zaměřuje se především na období pozdního romantismu, expresionismu a nové hudby. Jednou by rád interpretoval na klavír Cageovu slavnou kompozici 4’33“.