Jan Průša

Jan Průša
Jan Průša, foto: Josef Chuchma, ČT art

Jan Průša (*1990) pochází ze Soběslavi. Nejprve vystudoval politologii a mezinárodní vztahy v Praze, v současnosti si rozšiřuje obzory studiem religionistiky v Brně a teologie v Olomouci. Pravidelně přispívá svými recenzemi a dalšími texty o klasické hudbě. Mimo období pozdního romantismu se zaměřuje na autory expresionismu a nové hudby. Jednou by rád interpretoval na klavír Cageovu slavnou kompozici 4’33.