Jan Průša

Jan Průša
Jan Průša, foto: Josef Chuchma, ČT art

Jan Průša (* 1990) pochází ze Soběslavi. Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy v Praze a religionistiku v Brně. Pravidelně přispívá svými recenzemi a dalšími texty o klasické hudbě. Mimo období pozdního romantismu se zaměřuje na autory expresionismu a nové hudby. Jednou by rád interpretoval na klavír Cageovu slavnou kompozici 4’33.