Jan Průša

Jan Průša
Jan Průša, foto: Josef Chuchma, ČT art

Narodil se v roce 1990, pochází ze Soběslavi. Nejprve vystudoval politologii a mezinárodní vztahy v Praze, v současnosti dokončuje studia religionistiky v Brně a teologie v Olomouci. Rád píše o hudbě v širších souvislostech a občas trochu neortodoxně. Klasickou hudbu si zamiloval ve chvíli, kdy mu rodiče ve třinácti letech koupili Neumannovu nahrávku Mé vlasti. Dnes o sobě rád říká, že je mahlerián. Mimo období pozdního romantismu se zaměřuje i autory expresionismu a nové hudby. Jednou by rád interpretoval na klavír Cageovu slavnou kompozici 4’33.