Silný prozaický debut osciluje mezi něhou a násilím, mezi Amerikou a Vietnamem

Ocean Vuong
Zažil chudobu, z níž se vlastní pílí a talentem vyhrabal. Básník a prozaik Ocean Vuong, foto: John D. a Catherine T. – MacArthur Foundation

Kniha Na Zemi jsme na okamžik nádherní, první román americko-vietnamského spisovatele a básníka Oceana Vuonga (* 1988), je stylizovaná jako protagonistův dopis matce, která si jej kvůli jazykové bariéře však nikdy nemá přečíst. Z fragmentarizovaného vyprávění si postupně skládáme příběh vypravěče, jeho matky Rose a babičky Lan, nahlížíme do krušné rodinné historie a sledujeme protagonistovo začleňování se do americké společnosti a jeho iniciační zážitky a prožitky.

Ocean Vuong Ocean Vuong – básník, prozaik, zenbuddhista, vegan, foto: John D. a Catherine T. – MacArthur Foundation

Rose a Lan společně s Pejskem, jak je protagonista v románu nazýván, emigrovali z Vietnamu do Spojených států. Na cestu si přibalili otřesné zážitky z vietnamské války, jež se jim ještě příležitostně připomínají. Pejsek se sice narodil ve Vietnamu, ovšem dětství už strávil v Americe. Osvojil si tak jazyk a postupem času se v nové zemi zorientoval; mezi jeho matkou a USA však stojí bariéra – jazyková i obecně kulturní.

Jazyk, jeho limity a osvojování je jedním z témat, jež román Na Zemi jsme na okamžik nádherní ohledává. A skutečně je možné mluvit o ohledávání – těkavém, chápajícím se podnětů. Autor zvolenou epistolární formu využívá k nelineárnímu vyprávění, v němž se mísí množství rovin, vzpomínky samotného Pejska, jeho matky, babičky, úvahové části, tak jako pasáže lyrizované, v nichž vyniká jak Vuongova obraznost, tak jeho cit pro detail.

Ocean Vuong Ocean Vuong coby stipendista MacArthurovy nadace, foto: John D. a Catherine T. – MacArthur Foundation

Podobně rozličná je i tematická skladba románu. Vypravěč se zřetelně autobiografickými rysy se v novém prostředí musí vyrovnávat s řadou překážek, jež mu začlenění do společnosti znesnadňují. V první řadě je to přistěhovalecký status a s ním spojené osvojování si jiného kulturního kódu, jenž navíc mnohdy kontrastuje s tím, co se odehrává u něj doma. Situace je o to komplikovanější, že matka Rose anglicky dobře neumí, takže se Pejsek musí víceméně protloukat na vlastní pěst.

Dalším tématem je protagonistova sexuální iniciace a orientace. Při letní brigádě se seznámí s Američanem Trevorem, s nímž zažívá první milostné zkušenosti. Trevor se přitom srovnává s maskulinitou, jíž je obklopen, a tak se jejich milostné scény a soužití přelévají mezi něhou a násilím. K autorově homosexuální orientaci a přistěhovaleckému statusu se přidává další poslední dobou diskutované téma: Americká opioidová krize (umělecky suverénně zachycená například v seriálu Euforie), která postihuje Pejskovy blízké – včetně Trevora. Vše zaznamenává Ocean Vuong sugestivně, citlivě; lyrizovaný jazyk podtrhává intenzivní vyznění popisovaných jevů a událostí.

Ocean Vuong Ocean Vuong – stipendista MacArthurovy nadace. A vyučuje tvůrčí psaní na univerzitě ve státě Massachusetts, foto: John D. a Catherine T. – MacArthur Foundation

Román Na Zemi jsme na okamžik nádherní se řadí k důležitým dílům čím dál rozšířenější a oblíbenější autofikce, v rámci níž autoři odstraňují hranici mezi fikcí a skutečností. Za další klíčové představitele této literatury bývají považováni Karl Ove Knausgård, Édouard Louis, Patricia Lockwood či třeba Ben Lerner, jehož Topecká škola vyjde brzy v češtině. Účinek Vuongova coming-of-age románu se zakládá především na jedinečné osobní zkušenosti, která však, podobně jako u výše zmíněných spisovatelů, má oprávněnou ambici stát se výpovědí s obecnější platností.

Samozřejmě je kniha částečně navázána na určité sociální a věkové skupiny, na něž bude působit nejsilněji. Na druhou stranu díky promyšlené práci s formou, strhujícímu, naléhavému vyprávění a suverénnímu jazyku, do češtiny převedenému Martinem Světlíkem, má Vuongův debutový román možnost oslovit i čtenáře, jimž je zkušenost mladého vietnamsko-amerického spisovatele naprosto cizí.

Obálka knihy Obálka českého vydání, repro: Nakladatelství Vyšehrad

Ocean Vuong: Na Zemi jsme na okamžik nádherní

Přeložil Martin Světlík. Vyšehrad, Praha 2021, 248 stran, doporučená cena 329 korun.

Související