Sledujte První bilanci české literatury 2023

První bilance
Repro: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

Jitka Bret Srbová (* 1976) je básnířka, literární kritička a redaktorka. Vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. V letech 2006–2011 byla šéfredaktorkou literárního on-line almanachu Wagon. Je editorkou internetového magazínu Ravt. V letech 2021–2023 byla předsedkyní Asociace spisovatelů. Pod jménem Jitka N. Srbová vydala básnické sbírky Někdo se loudá po psím (2011), Světlo vprostřed těla (2013), Les (2016) a Svět: (2019). Její básně byly zařazeny do několika ročníků antologie Nejlepší české básně a přeloženy do řady evropských jazyků. Pravidelně publikuje recenze v literárním obtýdeníku Tvar.

Františka Schormová (* 1991) je literární historička, kritička a amerikanistka. V Oddělení výzkumu literární kultury v Ústavu pro českou literaturu AV ČR se zabývá transnacionálními přístupy k literatuře, překladem a exilovou literaturou. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2020 obhájila disertační práci African-American Poets Abroad: Black and Red Allegiances in Early Cold War Czechoslovakia (Afroameričtí básníci za hranicemi: černo-rudá aliance v Československu na počátku studené války). Publikuje v literárních časopisech A2, Plav a Tvar. Vyučuje americkou a postkoloniální literaturu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Knihy vybrané pro První bilanci 2023

Elsa Aids – Lazarská v zimě a jiné básně
Kamil Bouška – Dokumenty
Ondřej Macura – Tiše, aby nás neslyšel…
Jan Roth – Jiný řeky
Iryna Zahladko – Tváření
Petra Hůlová – Nejvyšší karta
Alexej Sevruk – Evropanka
Marek Torčík – Rozložíš paměť
Klára Vlasáková – Těla
Štěpánka Jislová – Srdcovka

Související