Tahle doba není pro zdravé. Šabachovy drobničky. Předjímavost pana Bölla. Inspirace pro vznik Bonda

Knižní podzim aneb Výběr knih pro mírně pokročilé čtenářstvo a výš

Poster k rubrice Knižní podzim IV
Knižní podzim IV, repro: ČT art

Toto je čtvrtá várka tipů v rubrice Knižní podzim. Má napomoci v orientaci v čase, kdy se prodává nejvíc knih v kalendářním roce. Jde o tituly jak vydané právě teď, tak i před nějakou dobou, které však podle nás stojí za upozornění. Běží tudíž o subjektivní výběr, v němž stranou necháváme to, co považujeme za vyslovené čtivo.

Diagnóza, kam se jen podíváš

Předloni vydal Portál belgickému psychiatrovi a psychoterapeutovi Dirku de Wachterovi (* 1960), jenž je profesorem v Univerzitním psychiatrickém centru na Katolické univerzitě v Lovani, knihu Umění být nešťastný, která v originále vyšla roku 2019. Nyní se Portál rozhodl pro starší de Wachterovu publikaci Hraniční doba (originál 2012). „Název Hraniční doba je inspirován dílem amerického filozofa Richarda Rortyho (1931–2007), který ve své práci pojmenovává znaky naší postmoderní společnosti a mimo jiné hovoří o tom, že se  v postmoderní době z někdejších okrajových jevů stává mainstream.“ Podle Belgičana výtečným příkladem takového posunu je vliv psychiatrie, která opouští pozici čehosi okrajového a „dostává se do postavení společensky prvořadého“. Stačí otevřít noviny a hned v nich narazíte na „něco o syndromu vyhoření, ADHD, autismu, sebevraždě, depresi a tak dále“. Z hraničních poruch se stala móda a de Wachter je k tomuto trendu kritický. Svoji knihu dokončil před jedenácti lety! Od té doby se to, o čem autor píše, prohloubilo a vliv například sociálních sítí neskonale posílil. Dirk de Wachter rovněž dává nahlédnout do stavu belgické společnosti na počátku minulého desetiletí, protože se mnohokrát opírá o tamní reálie a výzkumy.

Obálka knihy Hraniční doba Obálku navrhla Kateřina Tvrdá a využila přitom ilustrace z fotobanky Shutterstock, repro: Portál

Dirk de Wachter: Hraniční doba. Konec normálních časů?

Přeložila Milena Nováková, Portál, Praha 304 stran, doporučená cena 479 korun.

Drobky z perníku Petra Šabacha

Bylo to nakladatelství Paseka, které od první poloviny devadesátých let vydávalo knihy Petra Šabacha (1951–2017). Autorovy tituly publikuje často i v reedicích, kterým většinou vtiskuje jednotný grafický kabát. Před čtyřmi roky připravilo objemný výbor z jeho tvorby Dobře zašitej frajer, který sestavili spisovatelé Emil Hakl a (dnes již rovněž zesnulý) Václav Kahuda, předmluvu napsal Zdeněk Svěrák. Nynější povídkový soubor je rozsahově o poznání skromnější a jde rovněž o titul, který za Šabachova života nevyšel. Láska je kurva a jiné povídky obsahuje celkem třináct krátkých textů. Vyjma dvou starších kusů všechny byly součástí svazků edice Česká povídka, kterou sestavuje a v nakladatelství Listen vydává Boris Dočekal (oslovení autoři píší povídky na editorem zvolené téma).

Obálka knihy Láska je kurva a jiné povídky Obálku a grafickou úpravu si vzal na starost Jan Šabach, repro: Paseka

Petr Šabach: Láska je kurva a jiné povídky

Paseka, Praha 2023, 140 stran, doporučená cena 269 korun.

Zarathustra nově promluvil

Toto je publikace, která nejspíš stojí za odbornější diskuzi. Zde na ni upozorňuji, aby se vědělo o její existenci. Jde o německo-české vydání prvního dílu slavného spisu filozofa Friedricha Nietzcheho, jehož zavedený český název zní Tak pravil Zarathustra. Tento spis (Also sprach Zarathustra) německý filozof publikoval poprvé v roce 1883, český překlad Otokara Fischera se objevil roku 1913, kdy Fischer rovněž publikoval knihu Friedrich Nietzsche (Literární studie), jež vycházela z přednáškového kurzu, který germanista téhož roku proslovil na Univerzitě Karlově. Fischerova verze „Zarathustry“ vychází dosud (jen předloni ji publikovala dvě různá nakladatelství). A do toho přijde jistá Ráchel Vránová, jejíž jméno není dosud uvedeno snad u žádného překladu (otázka je, zda nejde o pseudonym) a rovnou se utká s Nietzschem! Nakladatelství Dauphin tedy zvolilo zrcadlové německo-české vydání, ale neuvádí, zda v tomto převodu zprostředkuje celé toto autorovo dílo, neboť Nietzscheův plus minus třistastránkový spis sestává celkem ze čtyř dílů.

Pro představu dvě verze téhož. Nejprve Otokar Fischer: „Když Zarathustra přišel do nejbližšího města, jež leží u lesů, nalezl tam na tržišti shromážděno mnoho lidu: neboť bylo vyhlášeno, že uvidí provazolezce. A Zarathustra promluvil k lidu řka: Hlásám vám nadčlověka. Člověk je cosi, co má býti překonáno. Co jste vykonali, aby byl překonán?“ // A nyní Ráchel Vránová: „Když přišel Zarathustra do města, jež leželo za lesem, našem tam na náměstí shromážděno mnoho lidu: bylo jim totiž přislíbeno, že uvidí provazochodce, jak tančí na napnutém laně. A Zarathustra jim řekl: „Naučím vás, jak se stát novým člověkem.“ Dnešní člověk je něco, co je třeba překonat. Co jste proto udělali, abyste jej překonali?“

Obálka knihy Zarathustra promluvil I. Obálku, grafickou úpravu i sazbu vyhotovil nakladatel knihy Daniel Podhradský, využil ilustrace z obrazové databanky Adobe Stock, repro: ČT art

Friedrich Nietzsche: Zarathustra promluvil I

Přeložila a doslov Ráchel Vránová. Dauphin, Praha 2023, 192 stran, doporučená cena 268 korun.

Takto Novák začínal

Přes čtyřiceti lety vstoupil do české literatury talentovaný, netuctový autor s tuctovým jménem – Jan Novák (* 1953), jehož rodina emigrovala v roce 1969 do USA. Stalo se tak v exilovém nakladatelství manželů Škvoreckých Sixty-Eight Publishers. Povídkový soubor Striptease Chicago byl na dlouhou dobu posledním dílem, které Novák napsal česky, následující knihy psal anglicky, teprve v posledních letech Novák, jenž se vrátil do vlasti, píše opět v rodném jazyce. Debut obsahuje pět rozsáhlejších, energicky „vržených“ povídek propojených tematikou českých exulantů žijících v americkém Chicagu, městu, které se Novákovi vepsalo pod kůži. Nynější edice vychází v autorových spisech, s nimiž nedávno začalo nakladatelství Argo a dosud v příbuzné grafické úpravě publikovalo čtyři svazky. Titul se jmenuje Striptease Chicago a jiné povídky proto, že k původnímu kvintetu jsou zde připojeny další dvě prózy (Americký štěstí, Sekyry). 

Obálka knihy Striptease Chicago Obálku připravil Tomáš Cikán s využitím fotografie od Vladimíra Mauleho, repro: ČT art

Jan Novák: Striptease Chicago a jiné povídky

Předmluva a doslov autor. Argo, Praha 2023, 244 stran, doporučená cena 348 korun.

Splátka Nobelistovi

V šedesátých letech byl u nás (západo)německý spisovatel Heinrich Böll (1917–1985) velmi vydávaným autorem, počátkem sedmdesátých let s tím byl konec, protože odsoudil invazi do Československa a zastával se těch, které Husákův režim perzekvoval. (A nic na tom nezměnil autorův kritický tón vůči západoněmecké společnosti a fakt, že v roce 1972 Böll obdržel Nobelovu cenu za literaturu.) Když všechny bariéry po roce 1989 padly, začaly být sice velmi pozvolna, ale přece spláceny dluhy – tedy co se autorových románů týče. Tak vyšly tituly Skupinový snímek s dámou (originál 1971) a Ženy před krajinou s řekou (1985). Časově je mezi nimi usazen román Ochranné obklíčení (1979), na nějž se tedy dostalo až nyní. Autor jej psal v čase, kdy Spolková republika Německo (SRN) čelila jedné z teroristických vln Frakce Rudé armády a společnost propadala stihomamu, padla na ni „deka“ a přitvrdila bezpečnostní opatření. Hlavní postavou je mediální magnát Fritz Tolm, který je zvolen do čela průmyslového svazu a ještě víc než dosud se stává osobností nejen veřejnou, ale i ohroženou. Bezpečnostními orgány je proto kolem spletena ochranná síť, která mu však vezme značný díl svobody. A právě téma bezpečnosti a svobody je tím, které autor postavil do centra románu, jenž byl ve své době v SRN dost kritizován, ale dilema, jehož se tu Böll autorsky ujal, se vrací s novou aktuálností.

Obálka knihy Ochranné obklíčení Obálku a grafickou úpravu knihy vytvořila Kateřina Urbanová, repro: Vyšehrad

Heinrich Böll: Ochranné obklíčení

Přeložila Jana Zoubková. Doslov napsal Pavel Novotný. Vyšehrad, Praha 2023, 272 stran, doporučená cena 399 korun.

Hra a tvorba pod poklopem

Žilo bylo v Praze uskupení mladých mužů a jedné ženy, kteří si v čase druhé světové války a nadlouho po ní ilegálně, samizdatově vydávali sborníky svých textů, především básní a básní v próze, v nichž navazovali na surrealismus a později svoji poetiku označili jako monstrualismus. Říkali si Chodci zeleně a stejně tak se jmenoval první z jejich sborníků/sešitků – vyrobili si jej v roce 1941 a svá pravá jména ukryli pod pseudonymy. (Kdo to uskupení tvořil, je jmenovitě uvedeno níže, v údajích o knize.) Něco z toho, co Chodci zeleně vytvořili, se nedochovalo, něco dochovalo. Z toho, co je k mání, obsahuje svazek, který edičně připravil Radim Kopáč, většinu. Kromě titulního sborníku jsou to sešity Mezitím, Ochranné prostředky, Schopnost skutečnosti, Záchody a PF 49. Jako ukázku jsem zvolil báseň, kterou Jedlan (= Jan Řezáč) napsal do svého sešitu Schopnost skutečnosti (říjen (1943).

Žena píše Jedlanovi:
Jdeš po mých cestách a vedeš mne
Přišel jsi ke mně a směješ se na mne
Kladeš-li nohu na můj práh, chatrč se třese radostí
Česej mi vlas trhej mi vlas
Rozevřu se jako poupě bílého květu
Vypij mou krev
Tvůj pyj ve mně duní

Obálka knihy Chodci zeleně Grafickou úpravu edice a obálku navrhla Jana Štěpánová, repro: Academia

Miloš Hájek, Josef Kadlec, Miroslava Miškovská, Josef Prošek, Jaroslav Rychlý, Jan Řezáč, Josef Schnabel: Chodci zeleně

Edičně připravil Radim Kopáč. Academia, Praha 2023, 220 stran, doporučená cena 285 korun.

Rozvod osobní, rozvod státní

Svůj debutovaný román Sametový rozvod napsala bratislavská rodačka Jana Karšaiová (* 1978) italsky, v Itálii také vloni poprvé vyšel a hned byl nominován na tamní nikoliv nevýznamnou Cenu Strega. Však také převážnou většinu ohlasů či interview s autorkou lze najít na italských webech. Výchozí situací románu je příjezd mladé ženy Kataríny Weber na Vánoce 2005 z Prahy do Bratislavy k rodině. V ní však jeden nemá valný zájem o druhého, nadto Katarína přicestovala bez manžela, protože ten ji nedávno opustil, našel si jinou ženu. Autorka zde „malé“ dějiny aktérů propojuje s „velkými“ dějinami, konkrétně s rozpadem Československa, s rozvodem mezi Čechy a Slováky. Podle dosavadních ohlasů, ale i dle doslovu Ivany Piptové to Karšaiová činí tak, aby to bylo srozumitelné právě pro italské publikum, i za cenu zjednodušení, která nám připadají přílišná. Knihu lze tedy mimo jiné brát jako „studijní“ materiál, jak lze „prodat“ zdejší historii primárně publiku, které toho o ní příliš neví, a přitom postavy jsou její součástí.

Obálka knihy Sametový rozvod Pod návrhem obálky je podepsán Ivan Brůha, který použil fotografii od Jacinty Bernard (Arangel Images), repro: Euromedia Group – Odeon

Jana Karšaiová: Sametový rozvod

Přeložila Monika Štefková. Doslov Napsala Ivana Piptová. Odeon – Euromedia Group, Praha 2023, 176 stran, doporučená cena 319 korun.

Talentovaný a odvážný mladý muž

Obsáhlé vzpomínky skotského diplomata, vojáka, spisovatele a politika Fitzroya Macleana (1911–1996) Výpravy na Východ vyšly poprvé v roce 1949 a dnes už dávno náleží k memoárové klasice. I kvůli vypravěčským schopnostem autora, jenž má smysl pro dramatičnost a barvitost popisu. Maclean v knize, jak ostatně data napovídají, nebilancuje svůj život, nýbrž líčí to, co zažil docela nedávno.

A zažil toho dost. Už ve svých dvaadvaceti vstoupil do diplomatických služeb Spojeného království. V roce 1937 byl vyslán do Moskvy. V SSSR se tehdy rozjížděl Velký teror, jenž přinesl statisíce politických vražd. Maclean před děním nezavíral oči kdesi v pohodlí kuloárů, nýbrž nikoliv bez rizika podnikal cesty po Sovětském svazu. Líčení toho, co viděl a zažil, nabízí první část knihy – Zlatá stezka. V roce 1939 autor opustil diplomacii a vstoupil do armády. Dostal se do severní Afriky, bojoval v pouštním komandu v Rommelově armádě. O tom pojednává druhá část – Písek východu.

A třetí část – Balkánská válka – je rovněž válečná, zahrnuje roky 1941–1945. Maclean byl pověřen vedením výsadku, který měl podporovat partyzánský boj v Bosně a v Srbsku pod vedením Josipa Broze Tita, s nímž se osobně seznámil i spřátelil. Páska přes knihu reklamně praví, že jde „o paměti muže, který se stal předobrazem Jamese Bonda“. Fakt je ten, že nejen Maclean, ale i někteří muži sloužící v jednotkách Special Air Service inspirovali Iana Fleminga při vytváření postavy Agenta 007.

Obálka knihy Výpravy na Východ Obálku je dílem Elišky Fenclové – využila fotografii autora, která byla exponována v Moskvě roku 1938, repro: Maraton

Fitzroy Maclean: Výpravy na Východ

Předmluvu napsal Simon Sebag Montefiore. Přeložil Pavel Pokorný. Maraton, Praha 2022 (fakticky 2023), 424 stran, doporučená cena 498 korun.

Související