Diskuze: K čemu je, a k čemu není soutěž Magnesia Litera

Další díl diskuzního pořadu …a to je co?

Magnesia Litera 2022
Hudební publicista Pavel Klusák přebírá ocenění za svou publikaci Gott. Československý příběh, 10. dubna 2022

K letošnímu ročníku Magnesie Litery několik základních údajů. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 503 titulů, dosud nejvíc v historii akce. Níže je výčet laureátů, kteří byli vyhlášeni v neděli 10. dubna 2022 na Nové scéně Národního divadla v Praze (ceremoniál v přímém přenosu vysílal kanál ČT art).

Přehled laureátů

Kniha roku
Pavel Klusák: Gott. Československý příběh (Host)

Palmknihy Litera za prózu
Stanislav Biler: Destrukce (Druhé město)

Moleskine Litera za poezii
Vladimír Mikeš: Odkud to přichází? (Protimluv)

Litera za knihu pro děti a mládež
Marka Míková: Kabát a kabelka (Argo)

Litera za naučnou literaturu
Jan Žďárek: Ohroženi hmyzem? (Academia)

Aktuálně.cz Litera za publicistiku
Pavel Klusák: Gott. Československý příběh (Host)

DILIA Litera za debut roku
Tereza Dobiášová: Tajemství. Neskutečný příběh Anežky České (Jota)

Litera za nakladatelský čin
Lucie Doležalová, Karel Pacovský a kol.: Lipnická bible (Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého)

Litera za překladovou knihu
Jacek Dukaj: Led (Přel. Michael Alexa a Michala Benešová, Host)

Magnesia Blog roku
Kateřina Panou: Řecké štěstí (Facebook)

Kosmas Cena čtenářů
Pavel Tomeš: Až na ten konec dobrý (OTOČ)

A ještě několik vět o účastnících přítomné diskuze:

Alena Šidáková Fialová (* 1979) se narodila v Mělníku, vystudovala gymnázium a Pedagogickou fakultu UK (2004), obor český jazyk a dějepis; doktorát absolvovala v oboru Dějiny české literatury na FF UK a na Univerzitě Palackého. Od roku 2004 pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde je jejím badatelským zaměřením česká próza 20. století a současná literatura. Vydala knihu Poučeni z krizového vývoje. Poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy (2014), je hlavní editorkou a spoluautorkou publikace V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích (2014). Jako spolueditorka připravila publikaci Listopadové proměny: Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989 (2021).

Ondřej Horák (* 1976) se narodil v Českých Budějovicích. Vystudoval střední hotelovou školu a bohemistiku na FF UK. Pracoval jako kuchař, skladník, účetní, redaktor a šéfredaktor literárního časopisu Tvar a redaktor v Lidových a Hospodářských novinách. Nyní je na volné noze, živí se jako knižní redaktor, ghostwriter a pravidelně publikuje recenze v sobotní příloze Lidových novin Orientace. V roce 2013 knižně debutoval románem Dvořiště. O rok později pod pseudonymem Čestmír Kapřík publikoval „humoristický román o fotbale s láskou“ Liga opravdových mistrů. V následujících prózách se vrátil ke svému pravému jménu: Nebožtík (2017, nominace na Magnesii Literu), Mrtvá schránka (2018), Pohlavní styky (2021).

Související