Fučíka zradil Mirek Klecan, Marka Tomana rozsah jeho románu

poster
V této hře bylo vše správně, tady Mirek (Klecan) zradil a nepřežil. Záběr z inscenace hry ukrajinského dramatika Jurije Burjakovského Lidé, bděte!, kterou roku 1951 uvedlo Národní divadlo v Praze. Zleva: Josef Mixa (Mirek), Lída Plachá, Vítězslav Vejražka (Fučík), foto: Karel Drbohlav (ČTK)

Marek Toman (*1967) měl vloni napilno. Nejdříve publikoval zdařilou knihu pro děti s názvem Cukrárna U Šilhavého Jima a ke konci roku dva obsáhlé romány – nejprve Neptunovu jeskyni, krátce poté Oko žraloka. Neptunovou jeskyní Toman tak trochu navázal na svou dosud patrně nejzdařilejší prózu, Chválu oportunismu. Vypravěčem Chvály oportunismu, která vyšla v roce 2016, byl Černínský palác na pražských Hradčanech, vypravěčem Neptunovy jeskyně pro změnu oživlá socha Neptuna z Grébovky na pražských Vinohradech (recenze na ni ZDE). V Oku žraloka už se autor k žádnému neobvyklému vypravěči neuchýlil. Přesto je Tomanův nejnovější román předchozím dvěma v mnohém podobný. Podstatná část těchto tří románů je totiž situována do první poloviny dvacátého století a tento historický úsek v nich sehrává klíčovou úlohu.

Nusle 1 Celkový pohled do meziválečného Nuselského údolí v Praze, kde vyrůstal hlavní hrdina Tomanova Oka žraloka – románový František Tůma, jemuž byl předlohou reálný Mirek Klecan. Fotografie z třicátých let minulého století, repro: Blog Srovnácí fotky

Oku žraloka se Toman zaměřil na postavu Jaroslava (známého spíše pod krycím jménem Mirek) Klecana, mladého komunisty, jenž byl popraven kvůli svému působení v protinacistickém odboji a který byl svého času všeobecně známý a nechvalně proslulý. Julius Fučík jej totiž v Reportáži, psané na oprátce označil za toho, který zradil. Kolem této postavy z Fučíkova díla vystavěl Toman svůj román. Mirka Klecana překřtil v Oku žraloka na Františka Tůmu a při psaní si pohrál se žánrem alternativní historie. Protagonista jeho nejnovější knihy – na rozdíl od reálného předobrazu – přistoupí na spolupráci s gestapem a druhou světovou válku přežije.

Vyprávění však začíná o několik let dříve, v době Klecanova, respektive tedy Tůmova dětství. Sledujeme, jak František vyrůstá v pražských Nuslích, v chudé čtvrti, vedle níž a nad níž se rozkládají bohaté Královské Vinohrady. Mladý František přičichne ke komunistické ideologii a následně propadne trampingu. Když ve Španělsku vypukne občanská válka, odjede z Československa a připojí se k madridským interbrigadistům v boji proti generálu Francovi. Po návratu do rodné země se stává pomocníkem levicového novináře Julia Fučíka, který se pohybuje po Praze v přestrojení za kulhavého profesora Horáka. S ním však nepobude dlouho, poněvadž jsou brzy zatčeni gestapem a Fučík je popraven.

Fucik Horak Julius Fučík během protektorátu: jeho falešná občanská legitimace a vpravo Fučík v akčním kuřáckém nádechu, roto: archiv ČTK

I po konci druhé světové války se Tůma pohybuje v blízkosti klíčových politických událostí. Na vlastní oči může sledovat, jak se utvářejí dějiny. Nese si s sebou stigma toho, jehož Fučík označil za zrádce. Ale jak se poměry uvolňují a Fučíkova Reportáž se proměňuje v relikt starých pořádků, je patrné, že nálepku zrádce již kromě Tůmy samotného nikdo neřeší, a že i kdyby se mu ji podařilo veřejně strhnout, nikoho to už nebude zajímat. Oko žraloka je tak románovým příspěvkem zkoumajícím v prvé řadě hranici mezi takzvanými malými a velkými dějinami.

Při psaní svých románů vychází Marek Toman z pečlivých rešerší. Oko žraloka není výjimkou. V historicky přesných souvislostech se v románu objevují jména více či méně známá. Narazíme třeba na juvenilní báseň Pavla Kohouta, jež začíná slovy „Jakpak by s námi nejel na festival / Julius Fučík, který tak rád zpíval“. Během gestapáckých výslechů si Tůma na dálku vyřídí účty s Vladislavem Vančurou: „Neprozradí nikoho z komunistického odboje. Zato pustí jedno z těch jmen, ke kterým necítí žádné závazky. Jednoho z těch Fučíkových nadšenců. Jednoho z těch pozérů. Jednoho z těch mistrů slova.“

Nusle Pohlednice se záběrem do jedné z ulic Nuselského údolí. V této čtvrti vyrůstal hlavní hrdina Tomanova Oka žraloka – románový František Tůma, jemuž byl předlohou reálný Mirek Klecan. Fotografie je z roku 1928, repro: Blog Srovnácí fotky

V tomto zpracovávání klíčových událostí té které doby a osudů významných lidí si Toman počíná obratně. Jenže v Oku žraloka stěží nalezneme příběhový rámec, který by čtenáře přesvědčil, že Tomanovo hraní si s dějinami není pouhým autorským rozmarem. Oko žraloka atakuje hranici pěti set stran poměrně husté sazby. A skutečnost, že se František Tůma bude ocitat u všech milníků, které za dobu svého života stihne, je záhy evidentní. A tak čtenářsky zůstává především souboj s hmotou textu, jakkoliv je zručně napsaný a jakkoliv román klade otázky existenciálního rázu. Bohužel musím konstatovat, že kdybych o Oku žraloka neměl referovat, stěží bych se jím prokousal. Znovu tedy: pokud volit nějakou z Tomanových „tlustých“ knih, pak Chválu oportunismu.

Autor je literární recenzent

Oko cover Obálka knihy Marka Tomana Oko žraloka, repro: Novela bohemica

Marek Toman: Oko žraloka. Novela bohemica, Praha 2018, 490 stran, doporučená cena 478 korun.

Související