Glosa: Co nám dnes říká Balzac? Divadlo Na zábradlí na to neodpovídá

Vojtěch Vondráček objímá Janu Plodkovou
Jana Plodková a Vojtěch Vondráček v inscenaci Divadla Na zábradlí Ztracené iluze, foto: Divadlo Na zábradlí – KIVA

Autor dramatizace a režisér inscenace Jan Mikulášek vyňal z Balzacova rozsáhlého textu linii sledující vzestup a pád básníka Luciena Chardona a zcela pominul osudy tiskaře Davida Sécharda, druhé stěžejní postavy románu. Lucien se z maloměsta vypraví se svou podporovatelkou a ctitelkou paní de Bargeton do Paříže, kde se prosadí v novinářské obci, ocitne se v mlýnici vztahů a zájmů, zaplete se do pařížských mocenských her. Postavení a vliv, jehož se různými ústupky a intrikami domohl, však ztrácí. Těžce prohrává.

Jana Plodková a Dita Kaplanová
Podívejte se na trailer inscenace Divadla Na zábradlí Ztracené iluze. Na snímku Jana Plodková a Dita Kaplanová, zdroj: Divadlo Na zábradlí / YouTube

Mikulášek Lucienův příběh přenesl z první půle devatenáctého století do neurčité současnosti, jak je patrné z kostýmů, hudby a koneckonců i ze scény, byť ta je maximálně oproštěná: jeviště ze tří stran obestupují světle zelené závěsy z jakéhosi nepřírodního materiálu. Z provaziště se několikrát snesou barevné neonové nápisy – strohé, ironicky komentující Lucienovo jednání. V jednu chvíli zazní zvuková stopa současného televizního zpravodajství, takže je patrné, že tvůrci inscenace vztahují Balzacem vykreslený svět do našich časů. A v tom tkví kardinální problém Ztracených iluzí Na zábradlí.

Balzac byl kronikářem modernity a kapitalismu éry, kterou nelze mechanicky přenášet do jednadvacátého století s tím, že lidi se takzvaně nemění a mocní pořád mají své zájmy a kdo nehraje s nimi nebo je mezi nimi maloměstskou naplaveninou, tak bude vypuzen. Paříž před bezmála dvěma sty lety byla společností daleko stratifikovanější, panovalo v ní mnohem více tvrdé, gründerské animality, ale současně i rituálnosti a formálnosti. Především však: tamní elitní společnost neskonale intenzivněji než nyní ovlivňovaly tištěné noviny a kultura. Jestliže nájemný novinář Lucien vyzdvihuje nebo existenčně bezmála ničí toho či onoho spisovatele tím, že o něm napíše příznivou, anebo naopak odsuzující kritiku, jestliže herečka může být profesně likvidována zdrcující kritikou publikovanou v tisku, tak tato pravidla platí právě pro Balzacovu epochu, kdy ekonomické, společenské a kulturní kruhy byly těsně provázané a pařížská elita žila boji, jejichž součástí bylo i divadlo a literatura. Inscenovat toto v Praze roku 2021 způsobem, že balzacovské společenské pořádky a procesy aktualizuji nalepením zvuků televizního zpravodajství, je poněkud prostomyslné.

Vojtěch Vondráček rozevárající zelenou oponu Vojtěch Vondráček v inscenaci Divadla Na zábradlí Ztracené iluze, foto: Divadlo Na zábradlí – KIVA

Herecký ansámbl v čele s Vojtěchem Vondráčkem v roli Luciena si sice může těla roztrhat, ale neslouží bohužel ničemu dalšímu než převyprávění dějové linie, jejíž hodnotový a kulturní svět se nese v plně v intencích francouzské společnosti třicátých a čtyřicátých let devatenáctého století. Ke kritickému zpodobnění nynějšího českého mediálního a literárního světa s jeho slouhy a hybateli by musel být použit jiný dramatický materiál, který však prostě není k dispozici. Vyjadřovat se k dnešku skrze klasiku je jistě možné, ale daleko obtížnější, než se to jeví. Tím, že Lucienu Chardonovi odebereme oblečení a účes z Balzacových časů, tak z něho neučiníme našeho současníka.

Související