Komiks Spiritistky: duchovní přesahy, diskuse na internetu, reklamy na zvětšení penisu. Nějak to neladí

Ukázka z komiksu
Ukázka z komiksu Juliány Chomové a Kláry Vlasáková Spiritistky, repro: Lipnik

Spisovatelka, dramaturgyně a scenáristka Klára Vlasáková (*1990) vloni prozaicky debutovala s románem Praskliny a nebylo by divu, kdyby ten se zanedlouho objevil mezi nominovanými na cenu Magnesia Litera. Vedle tvorby prozaické se Vlasáková věnuje i komiksu. Spolu s Juliánou Chomovou (*1988) publikovaly v roce 2014 anglicky psanou knihu Magnus, year X91 a nedávno publikovala tato autorská dvojice ambiciózní počin Spiritistky.

Se Spiritistkami Chomová s Vlasákovou získaly cenu Book in Progress, která jim měla pomoct titul dotáhnout k vydání. Povedlo se. Tuzemská komiksová scéna se v posledních letech vybarvila do pestrosti, přesto toto dílo v podstatě nepřipomíná nic z toho, co se momentálně vydává. Výrazně skicovité ilustrace Juliány Chomové pracují s náznakem, s nedořečeností i se symbolikou. Jenže s vytčeným tématem se toto pojetí ne zcela doplňuje, není to nejšťastnější symbióza.

Ukázka z komiksu Pohled do komiksu Spiritistky, repro: Lipnik

Čtyřicátnice Laura, která prochází osobní krizí, se seznámí se Salvátorou. Ta pořádá semináře, na nichž vystupuje coby médium. Laura začne Salvátoru doprovázet a s organizací seminářů jí pomáhá. Sama v nějakou duchovní sílu příliš nevěří, spíše ji poutá nová přítelkyně (na několika místech je vztah mezi dvěma ženami rozmlžen kolem hranice přátelství a přitažlivosti). Pak se ovšem pozice prohodí. Laura totiž prožije cosi nevídaného. Od té chvíle sama disponuje nadpřirozenými schopnostmi. Najednou chodí lidé na semináře kvůli ní, nikoli kvůli Salvátoře. A té se to nelíbí… Ve vypravování nahlédneme i do Lauřiny minulosti a na jedno velké trauma, které v ní pracuje.

Mezi Prasklinami a Spiritistkami vede zřetelná spojnice. Jejich hrdinové a hrdinky hledají (či nezáměrně nalézají) duchovní přesah v době, která mu příliš nepřeje. Obě knihy jsou bezpochyby tematicky atraktivní, avšak zároveň do jisté míry trpí tím, že se poněkud míjejí s formátem. Zatímco v Prasklinách jako kdyby občas převažovalo psaní publicistické nad tím prozaickým, ve Spiritistkách se scénář s ilustracemi poněkud míjejí.

Ukázka z komiksu Pohled do komiksu Spiritistky, repro: Lipnik

Jak ostatně už poznamenal Richard Klíčník v recenzi na webu Reflexu, Spiritistky připomínají spíše bohatě ilustrovanou prózu než komiks. Chomová s Vlasákovou jako kdyby se pohybovaly po dvou kolejích, které vedou vedle sebe, však neprotínají se. Což je problém jednak proto, že komiks tím pádem nefunguje jako komiks; jednak vychází najevo, že strohý vyprávěcí styl, který Vlasáková zvolila (patrně záměrně, spoléhajíc na následnou dynamiku mezi slovem a ilustracemi), sám o sobě zkrátka neobstojí a působí ploše. Kromě toho zápletka by zasloužila důkladnější a důmyslnější rozpracování.

Co ve Spiritistkách může naopak potěšit, je specifický humor Vlasákové, jejž mohli ocenit už čtenáři Prasklin. I když samozřejmě ne každý ocení autorčiny dobře zacílené, avšak ne zrovna doslovné a znělé štulce. Za zmínku stojí i skutečnost, že do vyprávění jsou zapojeny internetové diskuse (včetně všudypřítomných reklam). Vlasákové se daří ilustrovat stav, kdy jev přiměje diskutující k tomu, aby se postavili na jednu či druhou stranu názorového spektra a svůj názor (byť by byl sebezanedbatelnější a sebeméně relevantní) vytroubili do světa. Zároveň ovšem platí, že v tak tematicky specifickém vyprávění, jímž Spiritistky jsou, působí obhroublá diskusní vlákna a reklamy na zvětšení penisu jako pěst na oko. A tak se to má s tímto komiksem i v úhrnu. Nápady a jednotlivosti dobré, ale dohromady to funguje méně, než by čtenář chtěl a očekával.

Autor je literární kritik

Obálka komiksu Obálka komiksu Spiritistky, repro: Lipnik

Juliána Chomová, Klára Vlasáková: Spiritistky. Lipnik, Praha 2020, 248 stran, doporučená cena 799 korun.

Související