Koncert Essential Changes

Zásadní proměny hudebního projevu pod taktovkou Petra Kotíka

Záběr z koncertu
Essential Changes, 7. června 2021 v DOX+

Když Arnold Schönberg řekl v roce 1934 svému žákovi Johnu Cageovi, že jeho problém s tradičním pojetím kompozice mu bude stát v cestě jako zeď, tehdy dvaadvacetiletý Cage odpověděl: „Dobrá, pak tedy budu do té zdi celý život bušit hlavou.“ Jeho Koncert pro klavír a orchestr z let 1957–1958 je postavený na naprosto netradičním vztahu sólisty a orchestru. Není zde motivická nebo tematická práce, neexistuje partitura, dílo je kolekcí jednotlivých partů, které jsou hrány nezávisle na sobě, a není zde ani prostor pro předvedení virtuozity sólisty, kterým je v tomto případě dnes již prakticky světoznámý klavírista Ivo Kahánek.

La Monte Young pracuje s maximálně zredukovaným hudebním materiálem. Jeho dnes legendární Composition 1960 #7 ovlivnila hudební scénu šedesátých let včetně Cage a jeho následovníků. La Monte tehdy položil základní kameny minimalismu.

Podobně jak tomu bylo u Johna Cage, i kompozice Petra Kotíka se vyhýbají tradiční harmonii a formě. Od počátků šedesátých let Kotík přistupuje ke kompozici svým vlatním způsobem. V roce 1964 započala mezi ním a Johnem Cagem úzká spolupráce, o pět let později – po svém příjezdu do USA – začal spolupracovat také s La Montem Youngem a Benem Pattersonem. Od počátku sedmdesátých let Kotík komponoval metodou, jež se dá charakterizovat jako pulsující tempo/čas bez určení začátku či konce; uplatnil ji rovněž ve skladbě The Plains at Gordium z roku 2004.

Benjamin Patterson a Yoshi Wada jsou dva významní představitelé hnutí FLUXUS, které bylo založeno na demonstrativním odmítnutí tradičního pojetí umělecké tvorby. Jejich snahy o rozbití přetrvávajících norem se projevily nejen v hudbě. Jedním z impulsů pro vznik hnutí FLUXUS byly přednášky Johna Cage na newyorské The New School v letech 1958–1959. Kompozice/happeningy Pattersona a Wady otevírají a také uzavírají pražský koncert.

Essential Changes, 7. června 2021 v DOX+, Praha

Účinkující:
Ostravská banda
Ivo Kahánek, klavír
Irena Troupová, soprán
Petr Kotík, dirigent

Program:
Yoshi Wada, Lip Vibrators, 1973
John Cage, Concert for Piano and Orchestra, 1957–1958
Petr Kotík, The Plains at Gordium, 2014
La Monte Young, Composition 1960 #7, 1960
Ben Patterson, Paper Piece, 1960

Související