Milena Bartlová: Knihovna člověka učí, že svět není jeden

Milena Bartlová
Jak vypadá knihovna profesorky dějin umění Mileny Bartlové?

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. se narodila roku 1958 v Praze. Po externím studiu dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupila roku 1983 jako kurátorka do Sbírky starého umění Národní galerie. V devadesátých letech působila jako vědecká pracovnice v Národní galerii a na Ústavu dějin umění Akademie věd. Od roku 1998 přednášela dějiny umění postupně na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na Humboldtově univerzitě v Berlíně, na Akademii výtvarných umění v Praze i na Fakultě humanitních studií v Praze. Od roku 2011 je jejím domovským ústavem Katedra teorie a dějin umění pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

V minulosti se odborně zabývala především výtvarným uměním středověku, v poslední dekádě se více věnuje metodologii a historiografii dějin umění a kulturní publicistice. Pravidelně přispívá do Art+Antiques a kritického čtrnáctideníku A2. Mezi její nejvýznamnější publikace z poslední doby patří: Ženy, které nechtěly mlčet: tři československé příběhy (2021 a 2022), Dějiny českých dějin umění 1945–1969 (2020), Retrospektiva. Vybrané studie k dějinám umění 12. – 16. a 20. století (2018), Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity (2017), Pravda zvítězila. Výtvarné umění a husitství 1380-1490 (2015), Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (2012).

Související