Sinoložka Olga Lomová: Nevím, komu jednou svou knihovnu odkážu

Olga Lomová
Sinoložka Olga Lomová, foto: ČT art

Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. (* 1957), sinoložka a překladatelka z čínštiny specializovaná na poezii čínského raného středověku. Pochází z rodiny ekonoma Karla Jirky. V letech 1976–1981 vystudovala sinologii a orientalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1986–1990 absolvovala postgraduální studium tamtéž. Od roku 1988 na pražské univerzitě vyučovala v Ústavu Dálného východu a roku 1998 se habilitovala prací Poselství krajiny. Přírodní dvojverší tangského básníka Wang Weie. Profesuru pro obor Teorie a dějiny literatur Asie a Afriky získala v roce 2014. Byla vedoucí katedry sinologie, proděkankou FF UK, generální tajemnicí Evropské asociace čínských studií, členkou výboru Obce překladatelů a ředitelkou Institutu pro studium strategických regionů Univerzity Karlovy. Je dlouholetou ředitelkou Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace při Karlově univerzitě. V letech 2016–2019 působila také v radě Česko-čínského centra Univerzity Karlovy.

Od roku 1990 absolvovala vědecké pobyty na univerzitách v Oslu, Paříži, Pekingu, Taipeji a Cambridgi. Vědecky se zabývá tématy na průsečíku filologie, kulturní a intelektuální historie (obraz přírody ve starší čínské literatuře, biografická a historiografická literatura ve středověké a starověké Číně, čínská literární estetika a čínská tradiční historiografie). Dále se věnuje změně paradigmatu v čínské kultuře na přelomu 19. a 20. století, dějinám české sinologie a metodologickým problémům oboru. Je autorkou či spoluautorkou množství článků, důležitých překladů a knih o čínské literatuře a kultuře.

Věnuje se také publicistice (v poslední době zejména Aktuálně.cz) a v rámci projektu Sinopsis přináší kritické texty a překlady týkající se současného dění v Čínské lidové republice.

Letos 8. března ji byla na návrh Orientálního ústavu AV ČR udělena čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filozofických vědách, kterou akademici zdůvodnili těmito slovy: „Olga Lomová je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti čínské středověké poezie. Její prací se jako červená nit vine téma proměn čínské tradice ve 20. a 21. století. Od studia literatury a filozofie nakročila ke studiu ideologie v širších souvislostech. Díky svým hlubokým znalostem sehrála velkou roli ve změně veřejného mínění v debatě o Číně.“

Související