Pavel Rychetský: Lecčehos se dokážete zbavit, ale knížku do popelnice nevyhodíte

Pavel Rychetský
Jak vypadá knihovna Pavla Rychetského?

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. (* 1943), český politik, právník a předseda Ústavního soudu České republiky. Pochází z rodiny pražského advokáta. V roce 1966 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vstoupil do KSČ, jejímž členem byl do roku 1969. Po rigorózní a justiční zkoušce nastoupil jako justiční čekatel k Městskému soudu v Praze. Záhy však proti němu bylo zahájeno trestní stíhání v souvislosti s jeho protesty proti politickým procesům s účastníky tzv. majálesových událostí. Soud proto musel opustit a po okupaci Československa v létě 1968 musel odejít i z místa odborného asistenta na právnické fakultě. Poté až do sametové revoluce pracoval jako právník Stavebního bytového družstva Pokrok. Stal se signatářem Charty 77, publikoval v samizdatu a exilových časopisech Listy a Svědectví.

V roce 1989 spoluzakládal republikovou radu Občanského fóra. V lednu 1990 se stal generálním prokurátorem a v červnu téhož roku místopředsedou vlády Mariána Čalfy. Ze své pozice předložil Federálnímu shromáždění řadu ústavních zákonů (např. o Ústavním soudu, o referendu, o vrácení majetku KSČ lidu, restituční zákony a další). Od roku 1992 vykonával advokátní praxi a přednášel politologii na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V letech 1996–2003 byl senátorem za ČSSD. V letech 1998–2002 pak místopředsedou vlády Miloše Zemana a zastával také post předsedy Legislativní rady vlády. V následující vládě Vladimíra Špidly zastával až do srpna 2003 stejné posty, navíc byl také ministrem spravedlnosti. V roce 2003 se stal předsedou Ústavního soudu České republiky a od srpna 2013 působí v téže funkci již druhé desetileté období.

Pavel Rychetský je nositelem mnoha významných ocenění, mezi nimiž vyniká francouzský Řád Čestné legie IV. třídy či Řád Bílého dvojkříže, nejvyšší státní vyznamenání Slovenské republiky.

Související