Ředitel Českého centra v Londýně: Po brexitu nás asi budou čekat nemalé výzvy

poster
Pohled do Českého centra, kde se letos na jaře konal projekt Modré inovace: Současný český modrotisk, foto: archiv Českého centra Londýn

Začal jste pracovat v zemi, která se nachází na historické křižovatce a budoucnost Británie je poměrně nejasná. S jakou představou jste přišel?

Do Londýna jsem se přesunul v polovině května a převzal jsem tým stabilní a v mnoha ohledech zkušený. Má předchůdkyně Tereza Porybná, ostatně jako další ředitelé centra, svou programovou činností a úsilím posílili renomé centra v oblastech, které byly v jejich činnosti prioritní, jako například výtvarné umění, design, móda.

Má vize je zdánlivě jednoduchá. Bude navazovat na oblasti, v nichž londýnské centrum bylo aktivní a má své publikum – umění, design, kinematografie. Nově se budu snažit rozšířit programovou nabídku o aktivity z oblasti vědy, inovací a moderních technologií. Tyto oblasti totiž stále významněji prostupují do umění, designu, jednoduše do kreativního prostředí jako takového. Není to navíc jednosměrná cesta: v mnoha ohledech kreativní myšlení, design a umělecká tvorba ovlivňují jiná odvětví. Podle mě projekty a programové nabídky – ať již z jakéhokoliv tematického zaměření – budou při prezentaci vyžadovat nové formáty vycházející právě z digitálních technologií.

modrotisk Pohled do výstavy Modré inovace. Představila současné české designérů, kteří při své tvorbě využívají tradičních modrotiskových postupů k potisku látek, foto: archiv Českého centra Londýn

Ano, z vaší profesní dráhy lze vyčíst, že obecně máte blízko k technologiím i k akademickému sektoru…

Každá zkušenost je přínosná a profesně obohacující, ať již jde například o hospodárné nakládání s finančními prostředky nebo o rozšíření programových aktivit do nových oblastí, jako jsou například inovace, vzdělání či moderní technologie. V současném propojeném světě se budu snažit i v programové nabídce Českého centra tyto zdánlivě rozdílné oblasti propojovat. Příkladem může být chystané představení projektu Czech Innovation Expo, který prezentuje vědní a inovačních oblasti za pomoci využití grafického designu a digitálních technologií.

Spojené království se bude muset brzy vyrovnávat s dopadem brexitu, ať již bude jeho podoba jakákoliv. Jak jste připraven na eventuality? Dokážete odhadnout, jak se dotkne odchod Británie z EU londýnského centra?

Z posledního vývoje na britské politické scéně se brexit, a bohužel i bez dohody, jeví jako velmi pravděpodobná cesta. Pokud ponechám stranou nejednoznačnou podporu tohoto rozhodnutí a následnou polaritu dopadu na britskou veřejnost, dá se očekávat, že doba po-brexitová může pro činnost Českého centra znamenat například větší administrativní, případně finanční náročnost při logistickém zajištění výstav, či pozvání vystupujících hostů. Tato nová situace bude v rámci bilaterálních vztahů vyžadovat pozitivní prezentaci České republiky jako země inovativní, kreativní, kulturně vyspělé, přátelské a spolehlivé.

Pela Londyn Pohled do výstavy Příběh českého designu – 30 let nové identity, která je v Českém centru Londýn k vidění nyní – do 22. září, foto: archiv Českého centra Londýn


Jaké jsou konkrétní plány s výstavními prostorami Vitrínka a Bouda, které České centrum Londýn provozuje? Například je znám výstavní plán, koncept nebo kdo bude za expozice kurátorsky zodpovědný?

V současné době ve spolupráci se zastupitelským úřadem a ministerstvem zahraničních věcí finalizujeme rekonstrukci Boudy, z níž by vznikl multifunkční prostor pro aktivity Českého centra a jeho partnerů. Předpokládám, že rekonstrukce bude dokončena ještě letos a prostor začne sloužit. Cílem také je, aby se Bouda stala integrální součástí místní komunity v Notting Hillu, což byl i případ původního knihkupectví, které se v tomto prostoru nacházelo. Na programu Boudy bude České centrum spolupracovat s externími kurátory a agenturami.

Pela Londyn Spisovatel Simon Marwer představuje (do češtiny rovněž přeloženou knihu) Pražské jaro, foto: archiv Českého centra Londýn

Vitrínka je minimalistickou galerií s výhodou prosklené uliční stěny a je využívána coby výstavní prostor. Momentálně tu probíhá expozice současného českého designu kurátorsky sestavená Jakubem Berdychem. Po designu představíme zmíněný technologický projekt Czech Innovation Expo – CIE, který je nyní součástí mezinárodní pekingské výstavy Horticulture EXPO. CIE se už ukázal v Šanghaji a v Tokiu – a tam konkrétně v instituci Miraikan, která je světově uznávanou právě v oblasti inovací a nových technologií. Ale zpátky do Londýna: v rámci připomenutí 30. výročí sametové revoluce bude ve Vitrínce Gallery fotografická výstava, kterou kurátorsky připravuje Dana Kyndrová, což bude úvodní akce Czech Velvet Festivalu.

Mezi lety 1999 a 2003 jste působil jako ředitel Českého centra v New Yorku. V čem bude londýnská pozice podobná, a v čem naopak jiná?

New York i Londýn jako světové metropole svoji gravitační silou přitahují to nejlepší, ať již v oblasti byznysu, umění nebo společenských elit. Zaujetí místního publika vyžaduje trvalou, systematickou a relevantní nabídku programových aktivit. Je to prostředí extrémně konkurenční, náročné, vyžadující nejvyšší kvalitu, ale zároveň mimořádně inspirativní. Zkuste mi tuto otázku znovu položit ke konci mého působení v Londýně.

portret Pela Přemysl Pela, foto: archiv Přemysla Pely


Přemysl Pela
(*1968)

Akademické vzdělání získal na Univerzitě Wisconsin v USA a na Ostravské univerzitě. Má zkušenosti z oblasti státní správy, z akademického prostředí a také ze soukromé sféry. V rámci státní správy působil na pozici ředitele Českého centra v New Yorku a před svou londýnskou misí byl v ústředí Českých center zodpovědný za řízení Úseku rozvoje a vnějších vztahů, oblasti vzdělávání a inovací. V akademickém prostředí působil na CERGE-EI, instituci Karlovy univerzity a Akademie věd. V soukromém sektoru působil na řídících pozicích v nadnárodních i českých společnostech, například Ariba/SAP, Manutan nebo Internet Mall.

Související