Český porcelán tří století

25. 4. 2024 - 8. 9. 2024, Praha

Typ akce
Výstava
web
http://www.upm.cz/
Místo
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2, Praha
zobrazit na mapě

Výstava se soustřeďuje na přiblížení tří století historie českého a československého porcelánu z hlediska jeho výtvarného vývoje, prostřednictvím jeho vzhledu typického pro určitá období. Sleduje proměny tvarů a dekoru stolního i ozdobného porcelánu jako odezvy na střídající se stylové vlivy, ukazuje na schopnost jednotlivých porcelánek vstřícně reagovat na dobové podněty a požadavky, stejně jako podtrhuje zájem nalézat vlastní nové a přínosné návrhy a řešení. I v souvislostech novodobého vývoje a průmyslové produkce porcelánu připomíná potřebnost a důležitost role odborně školených firemních nebo externích návrhářů a zdůrazňuje z dnešního pohledu nezbytnou úzkou vazbu mezi progresivním výrobcem a designérem, nebo alespoň trvalou a usilovnou snahu o ni.

Výstava tak v souhrnné zkratce představuje cestu českého porcelánu od jeho počátků až k dnešním dnům. Jejím záměrem je ukázat zručnost modelérů a nadání malířů v minulosti stejně jako sledovat propojení práce návrhářů a designérů s následnou tovární realizací a produkcí současnosti.

Cesta českého porcelánu začíná sice až v době, kdy přední evropské porcelánky již prošly vrcholnými obdobími rokokové a klasicistní tvorby, to však neznamená, že jde o cestu nezajímavou a méně významnou.

Jakkoli český porcelán ve svých počátcích na přelomu 18. a 19. století úzce navazoval na oblíbené cizí, zprvu durynské a posléze vídeňské vzory, velmi rychle si našel vlastní směr a podobu. Vynikajícím uměleckořemeslným zpracováním již kolem roku 1820 přesvědčivě dokazoval a v následujících desetiletích doby biedermeieru a druhého rokoka svým jedinečným charakterem zřetelně potvrdil, že zaujímá rovnocenné místo s výrobky z předních center evropské porcelánové tvorby. Na poměrně malém území Karlovarska se tento průmysl rozvinul během několika desetiletí v mnoha podobách a podařilo se mu pokrýt jak trh s nejluxusnějším zbožím, tak uspokojit potřeby skromnějších spotřebitelů hromadnou výrobou. Významné postavení poté zaujal v exportní politice mladého československého státu a uznání si vysloužil i v dalších obdobích, což příkladně dokazují mezinárodní ocenění produkce z dvacátých či z konce padesátých let 20. století.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články