Čím je a může být současná aplikovaná antropologie?

15. 2. 2024 17:00, Praha

Typ akce
Ve měste
web
http://www.kampushybernska.cz/
Místo
Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha
zobrazit na mapě

Panelová diskuze s Ninou Fárovou, Marií Heřmanovou, Hanou Janskou, Martinem Tremčinským a dalšími, která se zaměří na prozkoumání dynamického a rozmanitého světa současné aplikované antropologie.

Na jednom pódiu se sejdou více i méně ostřílení hostky a hosté z různých sfér antropologie — od akademického výzkumu po čistě aplikovanou praxi — aby společně reflektovali své zkušenosti, perspektivy a přístupy. Diskuze se bude věnovat otázkám možností, potenciálů a očekávání, ale i hranic, limitů a zklamání, které se s barvitou praxí pojí. Důraz bude kladen na užitečnost pro mladé formující se antropoložstvo, které hledá svou cestu oborem. Debata se pokusí poskytnout mnohovrstevnatý obrázek aplikované antropologie dnešního světa — jejích výzev i příležitostí — s cílem inspirovat ty, kteří se v oboru teprve zorientovávají.

Diskuze se koná v rámci prvního ročníku Evropského dne antropologie.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články