Filozofie pro život

14. 5. 2024 18:00, Plzeň

Typ akce
Ve měste
web
https://www.akropolis.cz/plzen
Místo
Nová Akropolis Plzeň
Purkyňova 12, Plzeň
zobrazit na mapě

Chtěli byste lépe poznat sami sebe a svět, který nás obklopuje? Máte otázky a hledáte odpovědi? Existuje více cest, jak je najít. A jednu z nich odjakživa nabízí filozofie.

Když se dnes řekne slovo filozofie, často si člověk představí teoretickou disciplínu odtrženou od praktického života. Kurz Filozofie pro život účastníkům přiblíží filozofii takovou, jaká ve své podstatě je: srozumitelnou a užitečnou v každodenním životě. Seznámí se s nejvýznamnějšími myšlenkami velkých civilizací z historie lidstva, jejichž hodnoty jsou však platné i dnes. Budou o nich mluvit, navzájem je srovnávat a odhalovat skryté souvislosti mezi nimi. Výsledkem budou praktické rady pro vnitřní růst a odhalení potenciálů. Společně s lektory nahlédnou do světa zajímavých otázek týkajících se etiky a lidských hodnot, soužití mezi lidmi a logiky a zákonů dějin. Kurz podněcuje vlastní hledání souvislostí a odpovědí na otázky o smyslu, principech a zákonech života.

Témata kurzu:
Přírodní filozofie, Člověk a univerzum, Odkaz dávné Indie, Záhady Tibetu, Buddhistická filozofie, Moudrost Číny, Výzva života ve společnosti, Platon a „Mýtus o jeskyni“, Aristoteles, Plotin a neoplatonická škola, Důležitost výchovy, Egypt, Řím a stoikové, Dějiny, paměť a zkušenost, Dějiny a mytologie, Historické cykly, Svoboda a osud, Cvičení z psychologie

Praktické informace:

  • 17 bloků přednášek a praktických cvičení z psychologie. Přednášky probíhají jednou týdně. Každý blok obsahuje vždy dvě výukové hodiny (2 x 45 minut).
  • K přihlášení pomocí formuláře.

Veškeré informace o pořádané akci pro vás připravila redakce webu GoOut.

nejčtenější články